Header image

Ondermijning

20 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam is de grootste haven van Europa. Bij alle grote, drukke logistieke knooppunten in en rond een haven zijn de commerciële belangen groot en daarmee ook aantrekkelijk voor criminelen. Criminaliteit is schadelijk voor het imago van de Rotterdamse haven als fijne, veilige en gezonde plek om te wonen, te werken en je te vestigen.

Daarom zetten we ons met verschillende diensten en projecten in voor een zo'n veilig, gezond en aantrekkelijk mogelijke haven voor iedereen. Overheid, havenbedrijfsleven en betrokken ketenpartners werken hieraan nauw samen.

Samenwerken tegen drugssmokkel

We willen met elkaar de drugsinvoer en bijbehorende schadelijke gevolgen uitbannen en havenpersoneel weerbaarder maken. Dit is een zware strijd en vraagt om focus, daadkracht en vastberadenheid van alle betrokken partijen. De overheid en het bedrijfsleven moeten zorgen dat de haven van Rotterdam zo onaantrekkelijk mogelijk wordt voor criminelen. Hierin hebben alle partijen een eigen taak en verantwoordelijkheid. Op initiatief van de Haventafel is een gezamenlijk plan gemaakt door de Gemeente Rotterdam, Douane, Zeehavenpolitie, OM, FIOD, RIEC, DHMR, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Hiernaast werken we ook nauw samen met andere West-Europese havens.

Voorbeelden van projecten

  • Inzet slimme technieken voor nog beter toezicht op de Maasvlakte
  • Voorlichtingsprogramma om medewerkers in de haven bewust te maken van de risico’s van omkoping en ondermijning
  • Delen informatie door Douane, Zeehavenpolitie, Havenbedrijf Rotterdam en bedrijven om zich zo goed mogelijk te kunnen beveiligen tegen criminelen
  • Versterken Port Community System om onder andere datafraude tegen te gaan en het bemoeilijken van het illegaal oppikken van (drugs)containers

Wie vervult welke rol in ondermijning?

In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en belangenorganisaties van onder andere cargadoors, terminals en transporteurs, werkt het havenbedrijfsleven aan sterkere beveiliging van informatie en haventerreinen. Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR) is onderdeel van het Havenbedrijf Rotterdam en zorgt voor een veilige en efficiënte doorvoer van de scheepvaart in de Rotterdamse haven. De Zeehavenpolitie, Douane en DHMR houden 24/7 toezicht op de veiligheid in de haven. Dit gebeurt onder meer met de inzet van patrouilleschepen, cameratoezicht en radarbeelden, maar ook door controles uit te voeren op schepen en terminals en toezicht te houden op ISPS-plichtige bedrijven.

RPA

Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de uitgifte van haventerreinen. Wij denken hierbij goed na over beveiligingsrisico’s en hoe we deze het beste kunnen beheersen. Bijvoorbeeld door tijdig maatregelen te nemen en meer te investeren in beveiliging. Zo screenen we huurders via Ken je klant. Ook kijken we samen met politie waar camera’s het best geplaatst kunnen worden om het toezicht verder te verbeteren.

Steeds meer drugs onderschept

De afgelopen jaren is de hoeveelheid onderschepte drugs steeds verder gestegen. In 2021 is een nieuw record gevestigd van circa 70 ton cocaïne. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Alleen al de onderschepte cocaïne in Rotterdam vertegenwoordigt een straatwaarde van circa 3,5 miljard euro. De waarde van de totaal ingevoerde drugs is hier een veelvoud van. Dat meer cocaïne wordt onderschept, lijkt het de criminelen niet veel moeilijker te maken. Ze hebben nog steeds geld in overvloed en zijn vindingrijk in manieren om drugs in te voeren. Ondanks de stijgende hoeveelheid onderschepte drugs is de straatprijs niet veranderd. Want er is blijkbaar voldoende aanbod. Van de ingevoerde cocaïne is circa 10% bedoeld voor de Nederlandse markt en de overige drugs voor de rest van Europa.

Zorgen over (drugs)criminaliteit in de Rotterdamse haven

Drugssmokkel en bijbehorende ondermijnende criminaliteit bedreigen onze samenleving. Niet alleen heeft drugsgebruik een verwoestend effect op mensen en de samenleving, drugshandel gaat steeds vaker gepaard met dodelijk geweld, bedreiging, intimidatie en omkoping. Ook in de haven zijn de problemen, veroorzaakt door drugscriminelen, de afgelopen jaren fors toegenomen. Logistieke processen worden verstoord door onder andere illegale uithalers op terminals en door intimidatie en omkoping sluipt angst de haven in. Bedrijven en medewerkers worden bang dat dit hen ook kan overkomen, want ronselen en bedreigen van havenmedewerkers zijn geen uitzondering meer. Sommige medewerkers besluiten vanwege de risico’s in andere sectoren te gaan werken. De ondermijnende criminaliteit vormt een gevaar voor het goede Rotterdamse vestigingsklimaat.