Veiligheid

Ondertekening convenant Cameratoezicht Haven Rotterdam

13 juni 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag 13 juni ondertekenen de Douane, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam in het kantoor van de Douane aan de Laan op Zuid in Rotterdam het convenant ‘Cameratoezicht Haven Rotterdam’. Partijen hebben de ambitie om het veiligheidsniveau binnen het Havengebied, elk vanuit hun individuele verantwoordelijkheid structureel te verhogen.

Ondertekening van het convenant Cameratoezicht Haven Rotterdam
Vlnr: Rene de Vries (DHMR),Bert Wiersema (Douane), Ronald Paul (Havenbedrijf Rotterdam), Stephan van Santen (Zeehavenpolitie).

De partijen zijn ervan overtuigd dat cameratoezicht een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van hun doelstelling zoals het bestrijden van drugscriminaliteit, illegale immigratie, mensenhandel en milieucriminaliteit. En dat een gezamenlijke aanpak van cameratoezicht meer effect sorteert dan een individuele benadering.
De uitrol van de camera’s in de haven is een logisch vervolg op de succesvolle pilot Camerabeveiliging op de Sluisjesdijk. Deze camera’s zijn inmiddels in een testomgeving aangesloten op het Landelijk Tactisch Centrum van de Douane op de Laan op Zuid. Inmiddels hangen ook de eerste nieuwe camera’s als proef op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat dit jaar ongeveer 30 camera’s worden geïnstalleerd. De komende jaren komen er nog bijna 200 camera’s bij.

“Rotterdam wil niet alleen een goed bereikbare en efficiënte haven zijn maar ook een veilige haven. Cameratoezicht draagt bij aan een veilig bedrijvengebied en verbetert het ondernemersklimaat in de haven”, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Bert Wiersema, directeur Handhavingsbeleid van de Douane: “De Douane kan nu 24/7 monitoren of er op of rondom containerterminals verdachte bewegingen plaatsvinden en daar gericht op gaan acteren. Het net rond cocaïnesmokkelaars wordt zo weer strakker getrokken.”

“Ik ben blij dat dankzij een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen het project op stoom is gekomen. Met het cameraproject geven we een impuls aan het bevorderen van de veiligheid in de haven en versterken we de unieke economische positie”, aldus wethouder Haven, Adriaan Visser.

Werkwijze

De camera’s worden centraal gekoppeld op het Cameraplatform Haven Rotterdam. Via deze technische voorziening komen de beelden beschikbaar voor de aangesloten partijen die cameratoezicht gebruiken. Elke gebruiker krijgt eigen autorisaties op basis van wettelijke bevoegdheden en taken. Door Particuliere Alarmcentrales en meldkamers worden beelden ingezet om te surveilleren door het gebied op zoek naar onregelmatigheden. Hun taak is het herkennen, beoordelen, melden en rapporteren van onregelmatigheden. Ze melden eventuele onregelmatigheden aan de politie, zeehavenpolitie of Douane die vervolgens gerichte inzet ter plaatse kunnen verzorgen. De camerabeelden kunnen door instanties met een opsporingsbevoegdheid ook worden gebruikt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten.