Veiligheid

Havenbedrijf Rotterdam draagt Platform Explosievenopsporing over aan Linx

6 maart 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Havenbedrijf Rotterdam heeft dinsdag 5 maart de exploitatierechten voor het verder ontwikkelen van een online platform met informatie voor explosievenopsporing overgedragen aan Linx. De bedrijven Expload en Saricon hebben Linx speciaal opgericht voor het verder ontwikkelen van het platform en het uitgeven van licenties.

Van links naar rechts: Roy Blokvoort (Expload), Eric van der Schans (Havenbedrijf Rotterdam), Jeannette Blokvoort-Kamp (Expload), Jan Huibers Saricon/van den Herik.
Van links naar rechts: Roy Blokvoort (Expload), Eric van der Schans (Havenbedrijf Rotterdam), Jeannette Blokvoort-Kamp (Expload), Jan Huibers Saricon/van den Herik.

Het online platform beheert niet alleen de gebeurtenissen uit WO II en mogelijke contra-indicaties maar ook de onderliggende documenten en redeneerlijnen die aan de onderzoeken ten grondslag liggen. Hierdoor hoeft bij grondroering explosievenonderzoek niet elke keer opnieuw te worden uitgevoerd en heeft bevoegd gezag een audittraject om te controleren of de gedane aannames juist zijn. Linx gaat de tool nu ook ter beschikking stellen van derden zoals grote opdrachtgevers (RWS, ProRail), gemeenten en waterschappen. Om misbruik te voorkomen is het systeem extra beveiligd en zijn afspraken gemaakt.

In 2012 is de Arbowet en -regelgeving rondom het opsporen van explosieven flink aangescherpt. Sindsdien houdt het Havenbedrijf zich structureel bezig met de opsporing van conventionele explosieven in het haven- en industriegebied. Bij ‘grondroering’ moet altijd worden gecontroleerd of er wellicht zaken in de ondergrond liggen die gevaarlijk kunnen zijn, zoals vervuilde grond of ontplofbare oorlogsresten. Het haven- en industriegebied is tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer regelmatig gebombardeerd. Door intensieve onderzoeken van het Havenbedrijf, in nauwe samenspraak met de Gemeente, is goed en betrouwbaar inzicht verkregen in zowel de verdachte als de onverdachte gebieden voor ontplofbare oorlogsresten. Met deze studie is aanzienlijk geld bespaard daar het alternatief kostbare radar- en/of gronddetectie is.

Met behulp van de expertise van de bedrijven Saricon en Expload is de informatie gedigitaliseerd, zodat de conclusies en alle onderliggende documentatie gebruikersvriendelijk beschikbaar zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bouwvergunningen, luchtfoto’s, bodembelastingkaarten. Binnen het systeem is sprake van openbare en niet-openbare informatie.

Op 4 april zullen de partijen Linx, presenteren aan het werkveld. Het Havenbedrijf sluit hiermee een periode van onderzoek en ontwikkeling af en gaat ervan uit met de overdracht een bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland.