Energietransitie

NOVEX: gezamenlijk ontwikkelperspectief voor de haven

18 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

De haven van Rotterdam zit midden in een verandering; van fossiel naar CO2-neutraal. Hoe kan die transitie in goede balans plaatsvinden met andere uitdagingen zoals woningbouw en een goede leefomgeving? Om die vraag te beantwoorden heeft de Rijksoverheid, samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam een ontwikkelperspectief voor de haven opgesteld.

Dit document is ondertekend door Minister Mark Harbers, gedeputeerde Jeannette Baljeu, wethouder Chantal Zeegers en Eric van der Schans namens het Havenbedrijf.

Vlnr: Jeannette Baljeu, Mark Harbers, Eric van der Schans, Chantal Zeegers. Foto: Ministerie van I
Vlnr: Jeannette Baljeu, Mark Harbers, Eric van der Schans, Chantal Zeegers. Foto: Ministerie van I&W

Sleutelrol in transitie

De Rotterdamse haven moet in 2050 CO2-neutraal zijn en tegelijk concurrerend blijven: dat doel hebben de NOVEX-partners zich gesteld. De Rotterdamse haven is de plek voor de energietransitie, grondstoffentransitie en materialentransitie. Met unieke kenmerken zoals geschikte terreinen voor de industrie, goede ontsluiting met verschillende vervoersvormen en aanlanding van wind op zee, speelt de haven een sleutelrol bij het realiseren van de transities en de klimaatopgave. 

Samen keuzes maken

Met het vaststellen van het ‘Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Rotterdamse haven’ wordt door de samenwerkende partijen afgesproken om samen de lastige keuzes te maken en samen op te trekken in de uitvoering en de financiering van alle veranderingen. De volgende stappen zijn het opstellen van een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. De ruimtelijke voorstellen van de provincies en de ontwikkelperspectieven van de NOVEX-gebieden zijn onder andere input voor een nieuwe Nota Ruimte en provinciaal en gemeentelijk omgevingsbeleid.