Nieuwe afspraken over geluid tussen haven en omgeving

5 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Maandag 4 december ondertekenden de provincie Zuid-Holland, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken gemeenten* de actualisatie van het Ruimtelijk Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK).

*) de gemeenten die op 4 december het RAK ondertekenen zijn Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee.

Betrokken wethouders en directeuren rondom Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (zesde van links)

Het RAK is een bijzondere samenwerking rondom de Rotterdamse haven die al sinds 2015 bestaat, waarin partijen in een vroeg stadium met elkaar overleggen over nieuwe ontwikkelingen in en rondom de haven die gevolgen hebben voor geluid. Op deze manier proberen partijen elkaar niet te verrassen met woningbouw in de buurt van de haven én ontwikkelingen in het havengebied die geluidshinder kunnen veroorzaken. Dit is belangrijk voor zowel bedrijfsleven als bewoners.

In deze actualisatie van afspraken uit 2015 herbevestigen partijen dat de haven en omgeving voor het realiseren van opgaven rond haven, woningbouw en leefomgeving van elkaar afhankelijk zijn. De haven heeft o.a. vanwege de arbeidsvraag behoefte aan een regio met een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat, terwijl de regio behoefte heeft aan de werkgelegenheid en economische impuls van een goed functionerende, duurzame en zich verder binnen de afgesproken kaders ontwikkelende haven.

Onderdeel van de actualisatie van het RAK is een nieuwe werkwijze voor nestgeluid. Nestgeluid is het geluid van afgemeerde schepen, voor zover dat niet door laad-/losactiviteiten wordt veroorzaakt, of door werkzaamheden aan (boord van) het schip. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluid van generatoren om elektrische installaties aan boord te kunnen laten draaien.

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben, vooruitlopend op de Omgevingswet, in het provinciaal Omgevingsbeleid opgenomen dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, rekening gehouden moet worden met nestgeluid van afgemeerde schepen.  In de werkwijze zijn werkafspraken gemaakt hoe wordt omgegaan met deze verplichting. Door op de juiste manier om te gaan met het nestgeluid bij nieuwe woningen, kunnen zo indien nodig geluidwerende maatregelen worden uitgevoerd. Bewoners zijn daardoor beter beschermd tegen geluid van de haven.