World Hydrogen 2023 keert twee keer zo groot terug in Rotterdam

23 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De organisatoren van de World Hydrogen Summit & Exhibition,
’s werelds grootste waterstofevenement dat gewijd is aan de wereldwijde vooruitgang op het gebied van waterstof, hebben aangekondigd dat het evenement in mei 2023 terugkeert naar Rotterdam. Om aan de toenemende belangstelling te voldoen, zal het in omvang verdubbelen.

De organisatoren - SEC (Sustainable Energy Council), de haven van Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland - hebben dit vandaag bekendgemaakt, waarbij zij aangaven ook in de toekomst te willen blijven samenwerken en het evenement als officiële wereldwijde springplank voor waterstofdeals en projectontwikkelingen te willen versterken.

Nu waterstof een cruciale rol gaat spelen bij het CO2-neutraal maken van zware industrieën over de hele wereld, is de World Hydrogen Summit & Exhibition de bijeenkomst bij uitstek om de internationale samenwerking tussen overheden en de sector alsmede kennisuitwisseling te stimuleren om - in overeenstemming met de gestelde klimaatdoelen - te zorgen voor een snelle opschaling en invoering van de waterstofeconomie.

Na de uitverkochte World Hydrogen 2022 hebben de organisatoren de capaciteit nu verdubbeld om in 2023 meer dan twee keer zoveel bedrijven te kunnen verwelkomen en zo gelijke tred te houden met de snelle uitbreiding van de sector, en om belangrijke zakelijke relaties een impuls te geven. Tijdens het evenement van 2023 zullen de deelnemers onder meer een uniek bezoek kunnen brengen aan havenfaciliteiten en -infrastructuur waar de nieuwste waterstofprojecten worden ontwikkeld, waardoor zij een eenmalig kijkje in de keuken hebben van waterstofprojecten van wereldklasse.

Door als gastheer op te treden voor World Hydrogen 2023 benadrukken de provincie, de gemeente en de haven hun regionale commitment om dé Waterstof-hub van Europa te worden, wat een belangrijk onderdeel is van de strategie van de regio om in 2050 een circulaire economie en CO2-neutraal te zijn. Er zijn onder meer plannen voor het ontwikkelen van een eersteklas waardeketen voor waterstof, met projecten die zijn gericht op de grootschalige productie van groene en blauwe waterstof, de import, de infrastructuur en het gebruik in de industrie en de zware mobiliteit. Inmiddels wordt hier hard aan gewerkt in de haven van Rotterdam.

Frans Timmermans

Jeannette Baljeu, gedeputeerde, provincie Zuid-Holland: “Schone waterstof speelt een sleutelrol in de transformatie van onze economie op weg naar een duurzame toekomst. De urgentie om een waterstofwaardeketen te ontwikkelen wordt breed gevoeld, wat blijkt uit de groei van de World Hydrogen Summit & Exhibition. Als provincie Zuid-Holland zijn we er trots op een bijdrage te leveren en te laten zien hoe ver we al zijn gekomen.”

Robert Simons, locoburgemeester en wethouder Haven en Economie, gemeente Rotterdam: “Waterstof gaat een cruciale rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en Rotterdam loopt voorop in de ontwikkeling van waterstofwaardeketens. Als Europa’s Waterstof-hub zijn we er opnieuw trots op gastheer te zijn van dit evenement, dat de meest ambitieuze bedrijven en regio’s samenbrengt om deze nieuwe economie te laten werken.”

Allard Castelein, president-directeur (CEO) van Havenbedrijf Rotterdam: “In Europa heeft de haven van Rotterdam de beste positie om het grootste deel van de EU-invoer van 10 miljoen ton aan koolstofarme waterstof te verwerken. Onze haven heeft de ambitie om in 2030 de grootste hub ter wereld te zijn voor waterstof en koolstofarme brandstof. Rotterdam heeft een infrastructuur van wereldklasse en is er klaar voor om de belangrijkste Europese afzetgebieden te voorzien via uitstekende bestaande en nieuw aan te leggen netwerken”.

Chris Hugall, algemeen directeur van SEC (Sustainable Energy Council ): “De SEC is verheugd om in 2023 opnieuw als medegastheer te kunnen fungeren van de World Hydrogen Summit & Exhibition in Rotterdam. Met onze partners - de provincie, de gemeente en de haven van Rotterdam - nodigen we de internationale gemeenschap graag uit voor deelname aan dit officiële evenement om de enorme wereldwijde vooruitgang op het gebied van waterstof te ervaren en cruciale contacten te leggen om de uitbreiding van de sector voort te zetten en een snelle energietransitie te realiseren.”