Energietransitie

Doop Stena Promise aftrap methanoljaar 2023

25 april 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

25 april wordt de Stena Promise gedoopt aan de Holland Amerika Kade van Cruiseport Rotterdam. De doop staat in het teken van de nieuwe scheepsbrandstof waarop de Noorse tanker vaart: methanol. Vanaf juni gaat er ook een feeder van Maersk structureel op methanol varen tussen Rotterdam en de Baltische Zee. In de orderboeken van de scheepswerven staan nog tientallen zeeschepen die deze brandstof gaan gebruiken.

Stena Promise aan de Wilhelminakade
Foto: Tie Schellekens

'Dit is de aftrap van het methanoljaar 2023. Met de komst van deze schepen wordt deze nieuwe scheepsbrandstof structureel verkrijgbaar in Rotterdam, de voornaamste bunkerhaven van Europa. Dat is een hele stap voorwaarts. Deze brandstof is in ieder geval schoner dan diesel maar je moet natuurlijk biomethanol gaan gebruiken of e-methanol. Dan ben je bijna milieuneutraal', aldus Cees Boon, adviseur van het Havenbedrijf.

De man die ook Rotterdam voorbereidde als LNG-haven verwacht dat de structurele overstap naar biomethanol nog even op zich laat wachten, totdat steeds meer schepen op methanol gaan varen. Cees Boon richt zich alweer op ammoniak, een andere nieuwe scheepsbrandstof, die zich ook binnenkort aandient in de Rotterdamse haven. Ook op het havenwater is de energietransitie in volle gang.