Header image

Groene en digitale corridors

29 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De verduurzaming van transport is één van de belangrijkste maar ook grootste uitdagingen op weg naar een CO2-neutrale samenleving. De toepassing van nieuwe brandstoffen vereist enorme veranderingen in de wereldwijde toeleveringsketen.

Daarom helpt Rotterdam bij het opzetten van internationale samenwerkingen voor de inzet van duurzame brandstoffen op specifieke routes: groene corridors. Daarbij is het onze overtuiging dat duurzaamheid en digitalisering samengaan en elkaar versterken.

Uitdagingen voor de zeevaart

Zeeschepen leggen duizenden kilometers af met miljoenen kilo’s vracht. Dat vraagt om veel energie die nu nog uit fossiele brandstoffen komt. Er zijn verschillende duurzame alternatieven met elk hun eigen voor- en nadelen. Zo is de energiedichtheid van andere brandstoffen vaak lager, waardoor er onderweg extra mogelijkheden moeten zijn om te bunkeren (tanken). Ook zijn nieuwe brandstoffen zoals groene methanol nog niet altijd overal beschikbaar. Door deze onzekerheid is de scheepvaart soms terughoudend met investeringen in nieuwe motoren en technologieën.

Uitdagingen van duurzame brandstoffen voor de zeevaart

Snelle vooruitgang met digitalisering

Met digitalisering kunnen we ook op korte termijn al de efficiëntie en duurzaamheid van de scheepvaart verbeteren. Daarom zetten we naast de fuel shift ook in op betere digitale samenwerkingen op de corridors.

Image Twin Transitie

Focus op 2 gebieden

  • Port call optimisation draait om het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van havenaanlopen. Containerschepen verminderen hun CO2-uitstoot gemiddeld met 14% als ze just-in-time (jit) aankomen.
  • Digitale handelsroutes gaan om het afschaffen van papieren documenten en echt data-gedreven werken. Dit maakt niet alleen vlotte operaties en transport van goederen mogelijk, maar ook inzicht in de huidige CO2-uitstoot en manieren om die aanzienlijk te verminderen.

Groene corridors helpen de sector vooruit

De transitie kan alleen succesvol zijn als partners in de internationale keten samenwerken. Daarom betrekt het Havenbedrijf brede coalities bij het opzetten van groene & digitale corridors om samen met andere havens en partijen een CO2-neutrale en digitale transportketen te realiseren op specifieke routes.

Zo worden brandstofleveranciers, havens en rederijen bijeengebracht om samen te zorgen dat de juist techniek, brandstof en bunkermogelijkheden, data en inzichten beschikbaar zijn op een specifieke route.

De groene corridors

Elly Maersk in de haven van Rotterdam

Europees netwerk van groene corridors

Ondertekening van groene corridor tussen Singapore en Rotterdam

Groene en digitale corridor Rotterdam - Singapore

CMA CGM Jacques Saade bunkert LNG in Rotterdam

Groene corridor Rotterdam - Göteborg