Digitalisering

Havenbedrijf Rotterdam en BigMile maken transport-emissies inzichtelijk met digitaal platform

2 februari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en BigMile ontwikkelen gezamenlijk een digitaal platform om de transport-gerelateerde emissies in de haven in kaart te brengen. Data uit onder andere AIS, een systeem dat alle scheepsbewegingen registreert, worden gecombineerd met rekenmodellen van TNO. Zo wordt nauwkeurig benaderd wat de uitstoot van de transportsector is.

Het platform geeft daarmee inzicht in bijvoorbeeld de uitstoot op een bedrijfslocatie. Ook moet het bedrijven meer houvast geven in de hoeveelheid CO2 en andere emissies in hun totale transportketen. Het emissieplatform ondersteunt daarmee Havenbedrijf en bedrijfsleven bij het maken van keuzes op de weg naar een CO2-neutrale haven.

RPA15 met containerschip

Vooralsnog gaat het om een pilot waarin de scheepsbewegingen van zee- en binnenvaart in Rotterdam worden berekend. In een volgend stadium worden daar het wegtransport en het railvervoer aan toegevoegd. Doel is het komende halfjaar ook de emissies van de transportketens voor en na de haven van Rotterdam op te nemen, zodat de emissies van het transport van deur tot deur inzichtelijk worden. De planning is om in de tweede helft van 2022 het digitale platform en de opgedane kennis te delen met rederijen en terminals.

Op dit moment is het platform al bruikbaar om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken hoeveel een schip uitstoot als het aan de kade ligt. Dat is nuttige informatie bij het ontwikkelen van walstroomprojecten. Als schepen walstroom gebruiken zetten ze hun generatoren uit wanneer ze aan de kade liggen, en sluiten ze aan op stroom van de wal. Op deze manier kan het BigMile platform inzichtelijk maken hoeveel luchtverontreiniging een walstroomaansluiting kan voorkomen.

Miljoenen transportbewegingen

‘Met miljoenen transportbewegingen per jaar zijn we de grootste haven van Europa. Dat betekent dat we met onze activiteiten een grote impact kunnen hebben op de verduurzaming van de logistiek’, zegt Nico van Dooren, verantwoordelijk voor het energietransitie-programma van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf werkt aan een reeks samenhangende projecten om industrie en logistiek te verduurzamen, van het inzichtelijk maken wat de optimale verbinding via de duurzaamste modaliteit is, tot de productie van alternatieve brandstoffen in Rotterdam en het bevorderen van snelle en efficiënte afhandeling van havenaanlopen.

Met BigMile maakt het Havenbedrijf Rotterdam een stap om op basis van gefundeerde data op deze reductiestrategie te kunnen sturen. BigMile heeft een calculatie- en analyseplatform ontwikkeld waarmee verladers en logistiek dienstverleners, de multimodale transport-gerelateerde CO2-uitstoot van hun vervoer kunnen optimaliseren en erover kunnen rapporteren. Het SaaS-platform, dat reeds meer dan 200 gebruikers heeft, stelt verladers en logistiek dienstverleners in staat om te voldoen aan de naderende rapportageplicht voor CO2 en aanstaande heffingen op CO2.

Eerst gebiedsemissie in kaart

‘In de eerste projectfase richten we ons op de gebiedsemissie in het Rotterdamse beheergebied, van 60 kilometer buitengaats, tot de Brienenoordbrug. Voor zeevaart en binnenvaart brengen we de emissies letterlijk “in kaart” vanuit de werkelijke bewegingen van vaar- en voertuigen’, licht Wouter Nering Bögel, projectleider bij BigMile, toe.

‘Dankzij deze analyses kunnen we op basis van harde data inspelen op concrete verbetermogelijkheden. Zo kunnen we vooraf beter zien wat de impact van maatregelen is’, vult Nico van Dooren aan. ‘Dat moet bedrijven in staat stellen om te sturen op CO2-reductie in zowel de haven als de hele transportketen die via Rotterdam loopt.’