Duurzaamheid

Havens van Rotterdam en Göteborg starten Groene Corridor project voor duurzame scheepvaart

14 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De havenbedrijven van Rotterdam en Göteborg hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend voor de realisatie van een Groene Corridor om duurzame scheepvaart tussen de beide havens te ondersteunen.

LNG containerschip

Het memorandum werd ondertekend in het bijzijn van Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia van Zweden en Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Het is tevens bedoeld om de samenwerking tussen de beide havens op het gebied van CO2-reductie en digitalisering te versterken.

In het kader van het Groene Corridor-initiatief willen de havens tot een samenwerkingsverband komen om het gebruik van nieuwe alternatieve brandstoffen te stimuleren die nodig zijn om de maritieme sector CO2-vrij te maken en wezenlijk bij te dragen aan het behalen van de doelen van het Klimaatverdrag van Parijs.

De partijen willen de Groene Corridor tussen Göteborg en Rotterdam verbinden met een groter netwerk van deepseacorridors, waaronder het European Green Corridors Network dat in maart van dit jaar werd geïntroduceerd door het Maersk Mc-Kinney Møller Centrum voor CO2-vrije Scheepvaart. Rotterdam heeft onlangs het grote Groene Corridor-initiatief gestart met de haven van Singapore.

Beide havens zijn reeds actief betrokken bij de ontwikkeling van duurzamere brandstoffen voor scheepvaart. De haven van Göteborg faciliteert sinds 2015 op kleinere schaal het bunkeren van methanol voor RoPax-veerboten. In de haven van Rotterdam vond in mei 2021 wereldwijd de eerste bunkering van methanol vanaf een bunkerschip plaats.

Het memorandum van overeenstemming werd donderdag in Göteborg ondertekend tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan Zweden dat gelijktijdig met de chainPORTS-top in Göteborg plaatsvond. Tijdens de top bespraken de twee partijen met acht andere havens hoe zij de beschikbaarheid van groene waterstof in Europa kunnen versnellen om de industrie- en transportsector CO2-vrij te maken en hoe zij hun digitaliseringsagenda’s verder kunnen ontwikkelen en op elkaar kunnen afstemmen.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: 'Dit Groene Corridor-initiatief is een onderdeel van onze voortdurende inspanningen om partijen uit de keten samen te brengen om duurzamere scheepvaart te realiseren ter ondersteuning van het Klimaatverdrag van Parijs. We zijn verheugd dat we op deze wijze onze samenwerking met Göteborg op het gebied van duurzaamheid kunnen uitbreiden en we willen daar nog meer partijen bij betrekken.'

Elvir Dzanic, CEO van het Havenbedrijf Göteborg: 'We zijn al jarenlang een van de meest duurzame havens ter wereld en zijn blij dat we onze ervaring kunnen delen en verspreiden. Daarnaast is het geweldig dat we stappen vooruit kunnen zetten en dat we met andere havens, zoals de haven van Rotterdam, kunnen optrekken. Door de beloften van de Clydebank Declaration van de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26) na te komen met groene corridors, kunnen we nu concreet laten zien hoe scheepvaart CO2-vrij kan worden gemaakt.'