Duurzaamheid

Tot 14% minder CO2-uitstoot door containerschepen met ‘Just-In-Time’-aankomsten

13 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Een nieuw onderzoek toont aan dat containerschepen op reisbasis hun brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende uitstoot van kooldioxide met 14% kunnen verminderen door gebruikt te maken van ‘Just-In-Time’-aankomsten.

Roers onderweg naar de MSC Branka

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping (Low Carbon GIA) in het kader van het GreenVoyage2050-project van de IMO en Noorwegen.

Het is het eerste wereldwijde onderzoek naar het effect van ‘Just-In-Time’-aankomsten met gebruikmaking van real-time tracking en brandstofverbruiksgegevens van schepen in de vaart. Het Havenbedrijf heeft aan dit onderzoek deelgenomen door valideringsgegevens over aankomst- en vertrektijden te verstrekken.

'Just-In-Time'-aankomsten

Met ‘Just-In-Time’ (JIT)-aankomsten kunnen schepen tijdens hun reis hun snelheid voor aankomst in de haven optimaliseren wanneer ligplaats, vaarweg en nautische diensten beschikbaar zijn. JIT is een belangrijk middel dat eraan kan bijdragen dat een schip de vereiste indicator met betrekking tot koolstofintensiteit (carbon intensity indicator (CII)) en bijbehorende CII-classificatie bereikt in overeenstemming met de kortetermijnmaatregel van de IMO voor broeikasgasreductie, die later dit jaar van kracht wordt. JIT kan, samen met andere operationele maatregelen, worden meegenomen in het verbeterde Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), dat een centrale rol zal spelen bij de implementatie van de recente maatregelen van de IMO op het gebied van energie-efficiëntie.

Dit laatste onderzoek, dat werd uitgevoerd door MarineTraffic en Energy and Environmental Research Associates (EERA), verkent de wereldwijde implementatie van JIT in de containersector. Met gebruikmaking van de AIS-gegevens uit het kalenderjaar 2019 (prepandemisch), werd het effect van JIT op brandstofverbruik en uitstoot beoordeeld door alle reizen in drie scenario’s te optimaliseren:

  1. Over de gehele reis
  2. Over de laatste 24 uur
  3. Over de laatste 12 uur

Resultaten

De resultaten laten zien dat waar het optimaliseren van de snelheid tijdens de gehele duur van de reis vaak de grootste kans geeft op besparing (er is een gemiddelde brandstofbesparing per reis te zien van 14,16%), alle scenario’s resultaat opleverden met besparingen van respectievelijk 5,90% (24-uursscenario) en 4,23% (12-uursscenario). Dit toont aan dat het implementeren van JIT over de laatste 12 uur van een reis al een grote bijdrage kan leveren aan het besparen van brandstof en verlaging van de uitstoot.

De Low Carbon GIA is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat tot doel heeft innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de aanpak van gemeenschappelijke barrières bij het koolstofvrij maken van de scheepvaartsector. De Low Carbon GIA verkent via diverse onderzoeksprojecten en verschillende rondetafelbijeenkomsten met belanghebbenden uit de sector actief het concept van JIT. In 2020 heeft de Low Carbon GIA de Just In Time Arrival Guide – Potential Barriers and Solutions gepubliceerd, waarin belanghebbenden een leidraad wordt geboden naar de implementatie van JIT-aankomsten.