Duurzaamheid

Zero Carbon Shipping lanceert samenwerking voor oprichting van het European Green Corridors Network

30 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag starten de initiatief nemende havens in Noord-Europa en de Baltische Zee met het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping een ambitieus samenwerkingsverband met betrekking tot echte klimaatmaatregelen. Samen zullen zij de basis leggen voor het nieuwe European Green Corridors Network, dat in zijn eerste fase groene corridors in het leven gaat roepen in Noord-Europa en de Baltische Zee.

Elly Maersk in de haven van Rotterdam

Het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping start dit ambitieus initiatief met de havenautoriteiten van Gdynia, Hamburg, Rønne, Rotterdam en Tallinn. Het project zal de vroegtijdige commercialisatie van alternatieve brandstoftoevoerketens aantonen en een roadmap verschaffen voor het schalen van de toevoerketens en een blauwdruk creëren voor het invoeren van groene corridors op andere locaties. Om dit te bereiken is een stapsgewijze benadering gepland:

  • Voorafgaand aan haalbaarheid: De potentiële routes, scheepstypen en brandstoffen vaststellen voor het in het leven roepen van groene corridors in de regio die van grote invloed zullen zijn.
  • Haalbaarheid: De technische, regelgevende en commerciële haalbaarheid van de routes op de shortlist beoordelen.
  • Implementeren: De visie implementeren en groene corridors in het leven roepen in Noord-Europa en de Baltische Zee.

Gaandeweg worden nog meer publieke en particuliere belanghebbenden meegenomen, waarmee de volledige waardeketen die nodig is om de visie tot stand te brengen wordt geactiveerd. Groene corridors worden erkend als randvoorwaarden voor de transitie binnen de scheepvaart en de consortiumpartners kondigen met trots dit initiatief aan dat rechtstreeks de Clydebank Declaration die tijdens de COP-26 in Glasgow werd aangekondigd ondersteunt.

Bo Cerup-Simonsen, CEO van het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, zei: “Dit is een belangrijke stap naar versnelling van de decarbonisatie van de scheepvaartindustrie en het voldoen aan de klimaatambities van de EU voor 2030. Ontwikkelende groene corridors zijn van groot belang bij het in beweging zetten van de pioniers in de sector over de hele waardeketen en dit project kan worden gebruikt als referentiepunten voor de sector voor het ontwikkelen van blauwdrukken voor nieuwe bedrijfsmodellen en het vaststellen van de onderlinge afhankelijkheden in de maritieme sector. Het is werkelijk fascinerend om te zien dat een hele regio en verschillende belanghebbenden hierbij betrokken zijn. Daarnaast hopen we dat dit project het belangrijke werk met maritieme normen bij de EU en IMO helpt te vergemakkelijken.”

Valdo Kalm, CEO van de haven van Tallinn, zei: “Tot voor kort was de maritieme sector de enige transportsector in de EU die niet viel onder de reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Die tijd is voorbij en de nieuwe realiteit is nu hier: we moeten allemaal samenwerken om de CO2-uitstoot te verminderen, want een andere manier is er niet om dit op te lossen. Om decarbonisatie van de maritieme sector te bereiken moeten in de komende 10 jaar brandstoffen en schepen zonder schadelijke uitstoot worden ingezet. Dat is ongetwijfeld een moeilijke taak, maar die kan worden ondersteund door het tot stand brengen van groene corridors waarbij de grote havens de benodigde brandstoffen zonder schadelijke uitstoot verschaffen op een schaal die voor bunkeren nodig is. De haven van Tallinn is klaar om naar voren te stappen en de leiding te nemen bij het verschaffen van oplossingen voor volgende generaties op het gebied van scheepvaart zonder uitstoot van schadelijke stoffen waarbij tegelijkertijd ook zowel de European Green Deal-ambities als de doestellingen voor 2030 en 2050 verankerd in de EU-klimaatwet worden ondersteund.”

Thomas Bendtsen, CEO van de haven van Rønne, zei: "De haven van Rønne wil een sleutelrol spelen in de groene transitie en wij houden ons heel graag bezig met deze ambitieuze samenwerking met andere centrale Europese havens met betrekking tot het ontwikkelen van groene corridors. We kijken erg uit naar deze samenwerking."

Jens Meier, CEO van de havenautoriteit Hamburg, zei: “Het is ons doel maatregelen voor decarbonisatie een zetje te geven – niet alleen binnen Hamburg, maar ook daarbuiten. Om die reden zetten wij ons in voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in het havengebied en op zee.”

Allard Castelein, CEO van de haven van Rotterdam, zei: “De haven van Rotterdam staat zeer positief tegenover dit initiatief, aangezien dit soort projecten heel erg nodig zijn, concrete stappen richting een scheepvaart zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Het is van wezensbelang dat scheepvaartlijnen het initiatief nemen tot het decarboniseren van hun bedrijven en dat de havens hen hierbij helpen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de juiste bunkerinfrastructuur en -regelgeving op tijd aanwezig zijn. We zullen doen wat we kunnen om een succes te maken van dit European Green Corridors Network.”

Jacek Sadaj, president-directeur van het bestuur van de haven van Gdynia, zei: “De haven van Gdynia doet mee aan initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een groene waterstofeconomie in Pommeren, wat onderdeel uitmaakt van de “groene haven”-strategie. Groene waterstof wordt geproduceerd door gebruik te maken van energie uit hernieuwbare bronnen en kan een belangrijkrijke rol spelen bij de decarbonisatie van de maritieme sector.”

De roadmap van de scheepvaart naar decarbonisatie

Met 100.000 schepen die ongeveer m300ton brandstof per jaar verbruiken, vertegenwoordigt de wereldwijde scheepvaart ongeveer 3% van de wereldwijde koolstofemissie, een aandeel dat waarschijnlijk hoger wordt, aangezien andere sectoren in de komende decennia broeikasgasemissies aan gaan pakken.

Het bereiken van de lange-termijndoelstelling van decarbonisatie vereist nieuwe soorten brandstof en een systematische verandering binnen de sector. De scheepvaart is een sector die wereldwijd wordt gereguleerd, wat de mogelijkheid biedt om ervoor te zorgen dat de sector op brede basis nieuwe technologieën en brandstoffen gaat aannemen.

Om de ontwikkeling van levensvatbare technologieën te versnellen is een gezamenlijke inspanning binnen toegepast onderzoek nodig in de gehele toeleverketen. Leiders binnen de sector spelen een kritische rol bij het ervoor zorgen dat laboratoriumonderzoek met succes is uitgegroeid tot schaalbare oplossingen die overeenkomen met de behoeftes van de sector. Op hetzelfde moment is nieuwe wetgeving nodig om de transitie naar decarbonisatie mogelijk te maken.

Over het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping is een non-profit-, onafhankelijk onderzoeks- en ontwikkelingscentrum dat met de industrie, de wetenschap en autoriteiten werkzaam is in de energie- en scheepvaartsector. Het Center verkent met partners levensvatbare decarbonisatie-trajecten, vergemakkelijkt de ontwikkeling en implementatie van nieuwe energietechnologieën, schept vertrouwen in nieuwe concepten en hun toeleverketens en versnelt de transitie door het omschrijven en laten groeien van levensvatbare strategische trajecten richting de benodigde systematische wijziging. Het Center bevindt zich in Kopenhagen, maar werkt met partners wereldwijd.

Het Center is in 2020 opgericht met een startdonatie van DKK 400m van de A.P. Moller Foundation. Zakelijke partners van het centrum zijn onder andere: Alfa Laval, American Bureau of Shipping, A.P. Moller - Maersk, bp, Cargill, Haldor Topsoe, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui, NORDEN, NYK Line, Seaspan Corporation, Siemens Energy, Stolt Tankers, Sumitomo Corporation, Swire Group, TotalEnergies, DP World en V.Group. Bezoek voor meer informatie www.zerocarbonshipping.com