Header image

5G in de Rotterdamse haven

31 mei 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

In de haven van de toekomst is alles met elkaar verbonden en communiceren objecten zelfstandig met elkaar. Om dergelijke innovaties te kunnen verwezenlijken, is een gedegen mobiel communicatienetwerk noodzakelijk. Met 5G-connectiviteit zet de haven van Rotterdam een sterk fundament neer voor een innovatie-ecosysteem, wat het havengebied tot een blijvend aantrekkelijk vestigingsgebied maakt.

Wat is 5G?

5G is de opvolger van 4G en daarmee de 5e generatie van mobiel internet. 5G introduceert voor bedrijven nieuwe (innovatie)mogelijkheden, wat resulteert in een bedrijfstransformatie door een nieuwe manier van werken en denken. Het nieuwe mobiele communicatienetwerk draagt daarmee bij aan het efficiënter, duurzamer, veiliger en goedkoper maken van bestaande bedrijfsprocessen.

  • Snellere reactietijd en data overdracht
  • Stabielere en betrouwbaardere verbindingen
  • Meer gebruikers tegelijk op het netwerk
  • Hogere capaciteit
  • Minder energieverbruik bij zenden en ontvangen
  • Lagere kosten en hogere operationele flexibiliteit t.o.v. glasvezelverbindingen

Wat kun je als bedrijf met 5G?

5G-mobiele connectiviteit biedt nieuwe kansen voor zeer uiteenlopende innovatieve toepassingen en technologische ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op vlak van Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI), data-analyse en automatisering of robotisering van industriële productieprocessen (zoals de volautomatische containerterminals).

Geanimeerde infographic van 5G-connectiviteit

Voorbeelden van 5G-gebruik

Drones

Net als sensoren, bieden drones in de haven kansen voor verschillende doeleinden. Zo is bijvoorbeeld Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) opereren met drones mogelijk door de komst van 5G. Maar denk ook aan inspectietaken, schouw en monitoring bij calamiteiten of transport van spareparts. Alle drones communiceren in de toekomst realtime met het luchtruim controlecentrum van de haven.

Asset tracking & tracing

Sensoren maken het mogelijk om de locaties van waardevolle assets en apparatuur heel nauwkeurig te volgen, en het logistieke proces van containers of voer-/vaartuigen te optimaliseren. Het delen van data tussen de verschillende partijen uit de logistieke keten is daarbij cruciaal.

Predictive maintenance

Met de inzet van sensoren ten behoeve van life cycle management is het mogelijk downtime van assets of specifieke onderdelen te reduceren. En door risicogestuurd onderhoud o.b.v. de sensordata en voorspellingsmodellen kunnen de kosten van onderhoud ook omlaag worden gebracht.

Sensoren

Sensoren kunnen voor zeer uiteenlopende toepassingen ingezet worden. Bijvoorbeeld om de condities in de omgeving te monitoren, zoals druk, temperatuur, posities van voer- of vaartuigen, vochtigheid, etc. De data die de sensoren verzamelen, gaan realtime naar de control centers. Vanuit de control centers kan de data worden gebruikt voor process control.

Security

Het inzetten van camera’s, uitgerust met gezichtsherkenning en AI, ondersteunen het security video analyse proces en helpen bij het detecteren van personen die zich in gebieden bevinden waar zij geen toegang tot hebben.

Onbemande kranen en voertuigen

Op afstand bestuurbare kranen en zelfrijdende voertuigen kunnen door middel van realtime communicatie de productiviteit en veiligheid verhogen en het toekomstig tekort aan personeel opvangen.

Data analytics

Slimme havens genereren een enorme hoeveelheid aan data. Deze data kan door geavanceerde data-analyse worden benut om processen te optimaliseren, kosten te besparen, veiliger te werken en productiviteit te verhogen. Beslissingen worden daarmee steeds meer data gedreven.

Veelgestelde vragen

Wat is 5G?

5G is de opvolger van 4G en daarmee de 5e generatie van mobiel internet. 5G introduceert nieuwe (innovatie)mogelijkheden, wat resulteert in een bedrijfstransformatie door nieuwe manieren van werken en denken. Het nieuwe mobiele communicatienetwerk draagt daarmee bij aan het efficiënter, duurzamer, veiliger en goedkoper maken van bestaande bedrijfsprocessen.

In welk opzicht verschilt 5G van 4G?

Daar waar 4G vooral gericht is op consumententoepassingen en eisen is 5G daarnaast ook veel meer gericht op zakelijke en industriële toepassingen. Door de realtime controle die je met behulp van 5G-connectiviteit kunt realiseren, kunnen veel missie- en bedrijfs (kritische) processen op afstand en mobiel worden uitgevoerd. De snelheid, capaciteit, reactietijd, betrouwbaarheid en veiligheid van 5G-connectiviteit maakt dit mogelijk.

Dit maakt automatiseren van bijvoorbeeld transport of andere bedrijfsprocessen mogelijk. Tevens kun je gemakkelijker draadloze verbindingen tot stand brengen en meerdere, verschillende objecten met elkaar in verbinding brengen.

Is 5G al beschikbaar in het havengebied?

Nee. 5G is in Nederland sinds 2020 beschikbaar, maar nog niet alle frequenties kunnen worden gebruikt. Dit heeft ermee te maken dat nog niet alle radiofrequenties voor 5G door onze overheid (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), zijn geveild. De veiling van de 3.5 GHz band staat 2e helft  2023 op de planning. Vanaf dat moment zal een groot deel van deze frequenties vrijkomen voor landelijke mobiele providers. Zij kunnen daarna een 5G netwerk opbouwen en klantdiensten aanbieden. Het overige deel van het frequentiespectrum blijft over voor lokaal gebruik door bedrijven met een eigen privaat netwerk. Dit frequentiespectrum zal vanaf december beschikbaar komen en op aanvraag worden uitgegeven door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). 5G in het havengebied is daarmee afhankelijk van de veiling en de uitkomst daarvan.

Wat kan 5G voor mijn organisatie betekenen?

5G mobiele connectiviteit biedt nieuwe kansen voor zeer uiteenlopende innovatieve toepassingen en technologische ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op vlak van Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI), data-analyse en automatisering of robotisering van industriële productieprocessen (zoals de volautomatische containerterminals). Maar ook predictive maintenance, autonomevoer- en vaartuigen, inzet van drones, asset tracking & tracing en innovaties op vlak van security-processen zijn gebaat bij 5G-connectiviteit.

Wie is mijn aanspreekpunt voor vragen over 5G?

Voor al je vragen over 5G kun je in principe terecht bij je Business Manager van het Havenbedrijf. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met het 5G-projectteam van het Havenbedrijf via de mail.

Wat mag ik van het Havenbedrijf verwachten?

Op dit moment is het Havenbedrijf bezig om te voorzien in de randvoorwaarden die benodigd zijn om 5G-connectiviteit te kunnen realiseren in het havengebied voor alle klanten en havengebruikers. Het havenbedrijf streeft naar een excellente digitale bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Hoe de toekomstige rol van het Havenbedrijf in relatie tot 5G er exact uit komt te zien, is nog niet bepaald. Op dit moment is voert het Havenbedrijf onderzoek uit om de juiste strategie te kunnen bepalen als het gaat over de rol van het Havenbedrijf in relatie tot 5G.

Zorgt 5G voor een betere dekking?

5G zorgt niet direct voor een betere dekking t.o.v. de huidige 4G-dekking. De mate waarin een mobiel netwerk goede dekking biedt  in een bepaald gebied, is o.a. afhankelijk van het aantal antennes dat de benodigde radiosignalen kan uitsturen. Daarnaast is het ook afhankelijk van mogelijke verstorende factoren die in het gebied een rol kunnen spelen en de dekkingsgraad kunnen beperken. In het havengebied met hoge gebouwen, grote stalen kranen, schepen en andere objecten en een beperkte bevolkingsdichtheid is dat een extra uitdaging.

Wat is het verschil tussen 5G en glasvezel?

Het belangrijkste verschil tussen 5G en glasvezel zit in de manier waarop ze gegevens overdragen en de toepassingen waarvoor ze worden gebruikt. Daarnaast is 5G een draadloze technologie geschikt voor mobiele toepassingen, terwijl glasvezel gebruik maakt van fysieke glasvezelkabels.

Glasvezel wordt vaak gebruikt voor vaste breedbandverbindingen, zoals internettoegang voor woningen en bedrijven. Het is geschikt voor het verzenden van grote hoeveelheden gegevens over lange afstanden. 5G daarentegen is ontworpen voor mobiele communicatie en ondersteunt een breed scala aan toepassingen, waaronder mobiele breedband, IoT en slimme steden of havens.