Innovatie

Havenbedrijf Rotterdam wil verder met vier jonge bedrijven

20 juni 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Tijdens de finale van de 4e editie van het jaarlijkse innovatieprogramma PortXL tekende Havenbedrijf Rotterdam vier intentieverklaringen met jonge bedrijven waarvan wordt verwacht dat zij de haven duurzamer, efficiënter of slimmer kunnen maken. Het gaat om Richtlijn Geodesie, Flower Turbines, Ladar Ltd en Planys Tech. Het bedrijf Eco Wave Power kreeg een zogenoemde ‘letter of support’.

4e editie van het jaarlijkse innovatieprogramma PortXL
Havenbedrijf tekent intentieverklaringen met Richtlijn Geodesie, Flower Turbines, Ladar Ltd en Planys Tech.

PortXL is een drie maanden durende acceleratieprogramma waarin jonge bedrijven door intensieve coaching van mentoren en experts uit het bedrijfsleven, hun initiatief verder kunnen ontwikkelen. De producten van deze veelbelovende starters variëren van de inzet van compacte windturbines tot de ontwikkeling van slimme sensoren in kademuren. Het afgelopen seizoen namen zestien startups deel aan het innovatieprogramma.

Bedrijven achter de intentieverklaringen

Met Richtlijn Geodesie wil het Havenbedrijf onderzoeken of er - samen met de Gemeente Rotterdam- een pilot gedaan kan worden met slimme sensoren in kademuren. Met Flower Turbines wordt gekeken naar duurzame decentrale energieopwekking in havenprojecten. Deze windturbines zijn door hun kleine afmeting makkelijk inpasbaar.

Ladar Ltd ontwikkelt sensoren op basis van laser. Deze sensoren worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de bewegingen van de recreatievaart. Bij deze pilot is productvergelijking het doel.

Met Planys Tech wordt een pilot gestart waarbij de wanddikte van stalen damwanden wordt gemeten met een op afstand bestuurbaar voertuig. De pilot richt zich met name op locaties die voor duikers veiligheidsissues opleveren. Eco Wave Power is een innovatieve ontwikkelaar van geavanceerde drijvers die golven omzetten in energie. Het Havenbedrijf geeft dit initiatief een letter of support en volgt met interesse de technologische ontwikkelingen van deze kansrijke doorgroeier.

Richtlijn Geodesie

Richtlijn Geodesie verzamelt nauwkeurige geo informatie. Het product DefoCube omvat een goedkoop gps-controlesysteem dat zeer nauwkeurige inzichten biedt in realtime civieltechnische activa.

Lees meer over Richtlijn Geodesie

Flower Turbines

Flower windturbines zijn door hun kleine formaat 3-6 meter makkelijk inpasbaar, hebben een relatief hoge efficiency, zijn stil en door het relatief gesloten oppervlak zijn ze vogelvriendelijk. Het Havenbedrijf wil hiermee een impuls geven aan het gebruik en opwekken van duurzame energie.

Lees meer over Flower Turbines

Planys Tech

Planys Tech is een deep-tech startup die innovatieve oplossingen heeft voor inspectie en onderhoud van onderwateractiva voor verschillende sectoren, zoals havens, scheepvaart, olie en gas, procesindustrie, elektriciteit, ontzilting, dammen en bruggen.

Lees meer over Planys Tech

Eco Wave Power

De golfomzetters van Eco Wave Power zijn uniek gevormde drijvers die door op- en neergaande beweging energie halen uit het golfvermogen.

Lees meer over Eco Wave Power

Ladar Ltd

Ladar Ltd ontwikkelt op laser gebaseerde sensortechnologie voor toepassingen in de offshore en maritieme industrie zoals autonome scheepvaart. Verzamelde data kan worden gebruikt voor controle en onderhoud van infrastructuur, van platforms en schepen en surveillance in gebieden.

Lees meer over Ladar Ltd

Over het PortXL-traject

PortXL is in 2015 opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam samen met partners Van Oord, Vopak, Boskalis EY, Uniper, Rabobank, Rotterdam Port Fund, InnovationQuarter en Erasmus Centre for Entrepreneurship. Het is het enige havengerelateerde startup programma ter wereld dat inmiddels naast Rotterdam ook in Singapore, Antwerpen en Italië wordt georganiseerd.

PortXL scout wereldwijd naar start-ups en scale-ups in de sectoren Transport & Logistiek, Energie, Chemie & Raffinage en Maritiem. Na de selectiedagen hebben zestien geselecteerde start-ups en scale-ups de afgelopen drie maanden hard gewerkt om hun innovaties naar het volgende niveau te tillen. Zij zijn daarbij intensief gecoacht door mentoren, partners en experts vanuit het PortXL netwerk.

Lees meer over PORTXL