Header image

Asset Management

De afdeling Asset Management staat voor het optimaal presteren van de diverse infrastructuur en andere assets in de Rotterdamse haven. Hierbij staan kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, efficiency, en effectiviteithoog in het vaandel. Het havengebied kent een oppervlakte van 12.000 hectare.

23 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Het goed laten functioneren van de assets levert een belangrijke bijdrage aan de concurrentiepositie van de Rotterdamse Haven, zonder dit zou er geen haven kunnen bestaan. Een logistieke keten moet optimaal functioneren om een betrouwbare in- en export te realiseren. Denk hierbij aan onder andere wegen, kademuren, waterbodem, radarposten, vaartuigen, heel veel data en sensoren. Dit betekent dat we opereren in een complexe omgeving van commerciële belangen, politieke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt ons werk vaak extra uitdagend en uniek. 

De Rotterdamse haven is de grootste haven van de wereld met diverse assets:

  • Weg- en leiding infrastructuren uitgeefbare terreinen
  • Kademuren, waterbodem, kunstwerken, steigers, boeien, vaste afmeervoorzieningen, oevers
  • Radarposten, vaartuigen en vele sensoren

Asset Management van een slimme, duurzame haven

De energietransitie, digitalisering, regelgeving en schaalvergroting maken dat de Rotterdamse haven vol inzet op een haven met een fysieke en digitale, slimme infrastructuur. Met assets die real-time relevante data uitwisselen; beslisinformatie voor de operatie. Maar ook het slim ontwerpen, realiseren, gebruiken en in standhouden van assets gedurende de gehele levenscyclus - van aanleg tot sloop.
Hiervoor ontwikkelen we en passen we innovatieve technologieën toe, rusten we de haveninfrastructuur uit met sensoren, maken w gebruik van data en degradatiemodellen om ons onderhoud te kunnen voorspellen. Ook doen we praktijkgericht onderzoek (Programma Infra Innovatie) en voeren testen en pilots uit. Onderzoeksresultaten en data zorgen er voor dat we de assets en het gebruik beter begrijpen, ontwikkelen en optimaliseren Daarbij nemen we onze verantwoordelijkheid om de haven duurzaam te ontwikkelen. We richten ons primair op het terugdringen van CO2-uitstoot en reductie van gebruik van materialen.

Why Legend?

In de Rotterdamse haven gebeurt het! Hier vindt de energietransitie plaats en is er volop ruimte voor innovatie en slimme ideeën. Wij zoeken nieuwe collega’s die ons gaan helpen onze ambitie verder te realiseren. We durven de grenzen op te zoeken in deze dynamische omgeving waar we volop innovaties toepassen in de praktijk. Ben jij de legend om deze haven van de toekomst te optimaliseren en te exploiteren ? Met inzet van data, slimme engineering en jouw unieke expertise? Je werkt samen in een team en vooroplopers in de markt in het vakgebied asset management in deze unieke haven. Kortom, werk ook mee met het onderhouden van een haven die nog méér mogelijk maakt voor onze klanten, duurzaam en toekomstbestendig is.

Samen

Meet the other AM legends

Benieuwd naar infrastructuur in de Rotterdamse haven en hoe we met data en sensoren onze assets nog beter benutten? Bekijk de films of de animatie

Impact

Onze projecten

Slimme infrastructuur
Slimme infrastructuur
Animatie van de digitale haven
Slimmere scheepvaartafhandeling
Digitalisering
Digitalisering
MOL Triumph port call
Port Call Optimisation
Haven van de Toekomst
Haven van de toekomst

Ben jij een legend in the making?

Meer informatie? Contact: