Innovatie

Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam

1 juli 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De eerste papierloze, onmiddellijk gefinancierde en volledig, van deur tot deur traceerbare container uit Korea is met Naviporta, een op blockchain werkend platform, afgeleverd in het warehouse van Samsung SDS in Tilburg via de haven van Rotterdam.

Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam

ABN AMRO, de haven van Rotterdam en Samsung SDS hebben bewezen dat blockchaintechnologie interoperabiliteit mogelijk maakt en hebben aangetoond dat de integratie van traceerbaarheidssystemen voor containers, de verwerking van de benodigde vrachtpapieren en de financiering volledig papierloos binnen een vertrouwde en veilige omgeving uitgevoerd kunnen worden.

Nieuwe technologie zoals blockchain heeft de potentie om integraal ketenbeheer volledig over te nemen en traditionele werkwijzen om te gooien. Zoals een "proof of concept" heeft aangetoond, is een integraal ketenbeheersysteem met papierloze integratie van fysieke, administratieve en financiële stromen nu daadwerkelijk uitvoerbaar. Het Naviporta-concept stimuleert automatisering van processen en biedt meerwaarde aan alle actoren in de toeleveringsketen.

Het Naviporta-concept

Het 'proof of concept' heeft laten zien dat Naviporta ondersteuning kan bieden aan toeleverketenoverstijgende zichtbaarheid van begin tot eind, voor multimodaal vrachtvervoer met oceaanschepen, vrachtwagens en binnenvaart met duwschepen, naast een verbetering in de toegang tot financiering.

De interoperabiliteit tussen fysieke en blockchainplatforms maakt een ecosysteem voor internationale handel mogelijk waarmee deelnemers aan de toeleverketen veilig commerciële, gevoelige en vertrouwelijke informatie kunnen delen, en eigendommen over kunnen dragen.

Volgens Robert van der Waal, Deputy President of Samsung SDS EU/CIS, heeft Naviporta duidelijk aangetoond een grote potentie te hebben. "De eerste verzending die gebruik maakte van het platform gaf ons duidelijk inzicht in de mogelijkheden van implementatie op grotere schaal. Als ontvangende partij profiteerden wij van de rechtstreekse informatie en vroegtijdige beschikbaarheid van gedigitaliseerde vrachtbrieven. We kunnen onze processen op efficiëntere wijze herontwerpen en we kunnen direct reageren op betrouwbare gegevens en gebeurtenissen terwijl die nog plaatsvinden. Uiteindelijk versterkt dat ons dienstenaanbod aan de klant.

Handelsstromen dienen vaak als onderpand voor bedrijfsleningen. Edwin van Bommel, chief innovation officer van ABN AMRO: “Wij zetten sterk in op het helpen van onze klanten in hun proces om handelsstromen volledig te automatiseren. Alle partijen die betrokken zijn bij handelsstromen, zullen profiteren van effectieve controle, grotere efficiëntie, transparantie en traceerbaarheid.’’

Barge Terminal Tilburg was de logistieke dienstverlener die het vervoer van de zeecontainer tussen de haven van Rotterdam en het magazijn in Tilburg organiseerde en uitvoerde. Terminalmanager Iwan Maessen zegt hierover: "Het platform stelt ons bedrijf in staat om een eenduidige communicatiestrategie te gebruiken voor het ontvangen en delen van nauwkeurige informatie met de leden van de toeleverketen, zodat we hiermee betere beslissingen ten aanzien van vraagprognoses kunnen namen en de meest geschikte vervoersmodaliteit voor aflevering kunnen kiezen.

Volgende stappen

Nu we de fase van 'proof of concept' achter de rug hebben, hebben de partners ABN AMRO, de haven van Rotterdam en Samsung SDS een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de volgende fase van het project Naviporta.

Het doel van deze nieuwe fase is de uitvoer van proefprojecten met verschillende verladers uit verschillende sectoren, werkzaam op verschillende handelsroutes.
Het uiteindelijke doel is het opzetten van een open, onafhankelijk en globaal platform voor de vrachtscheepvaart. Dit zal de transparantie en efficiëntie van toeleverketens verbeteren en op de lange termijn mogelijk leiden tot miljoenen euro's aan kostenbesparingen.

Over Naviporta

Naviporta is een toonaangevende pionier binnen het integraal ketenbeheer, mogelijk gemaakt door blockchain. Naviporta is veel meer dan een technologie. Het is een hechte gemeenschap van verladers, logistieke dienstverleners, autoriteiten en banken die geïntegreerd zijn in en werken met Naviporta om de snelheid, het gemak en de flexibiliteit van wereldwijd handelen te verbeteren. Elk bedrijf maakt slechts een keer een verbinding en is vervolgens automatisch verbonden met velen. Dat is de kracht van het netwerk. Het is een revolutionaire benadering: een globaal systeem 'van de tap', waarbij je kunt putten uit handelsnetwerken alsof het water uit de kraan is. Het bestaat al, het werkt al en het transformeert de manier waarop bedrijven aan de weg timmeren.

Over Samsung SDS Global SCL Netherlands

Samsung SDS Global SCL Netherlands, opgericht in 2011, wordt erkend als nummer één in oplossingen en dienstverlening in Zuid-Korea. Met zijn innovatieve IT-technologie heeft Samsung SDS Global SCL Netherlands de geïntegreerde logistiekoplossing “Cello” gecreëerd. Met onze vakkennis en ervaring binnen de IT en logistiek, en een groot inzicht in een groot scala aan sectoren, ondersteunt ons bedrijf klanten over de hele wereld met innovatie en groei. Samsung SDS Global SCL Netherlands realiseert een omzet van ongeveer € 6,37 miljard (2018) en is met 60 vestigingen actief in 40 landen.
Meer informatie: www.samsungsds.com / www.cellologistics.com.

Over ABN AMRO

De ABN AMRO Bank is er voor particuliere en zakelijke cliënten en richt zich met name op Noordwest-Europa. De bank levert cliënten tevens verschillende wereldwijde specialisaties, waaronder financiering van handel en commodities. De bank beschikt over kantoren in belangrijke internationale havensteden en handelscentra. Cliënten kunnen bouwen op een compleet scala aan producten en diensten die via verschillende kanalen ingekocht kunnen worden. Dit omvat onder andere geavanceerde mobiele apps en internetbankieren. Meer informatie: www.abnamro.nl

Over het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

De doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is het versterken van de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als logistiek knooppunt en industrieel complex van wereldklasse. Dit is niet alleen een kwestie van afmetingen, maar ook van kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. zijn het op duurzame wijze ontwikkelen, beheren en exploiteren van de haven en het aanbieden van snelle en veilige diensten voor de scheepvaart. Meer informatie: www.portofrotterdam.com

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de haven van Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V.: 1.200 werknemers, omzet ca. € 710 miljoen. Havengebied: 12.500 ha. havengebied (land en water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). De lengte van het havengebied is groter dan 40 km. Werkgelegenheid: 385.000 banen. Overslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen per jaar. Toegevoegde waarde: (direct en indirect) meer dan € 45,6 miljard, 6,2% van het bbp.