Duurzaamheid

‘Een duurzame toekomst is een gezamenlijke inspanning’

13 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Vol ambitie, met unieke diensten en met innovatieve oplossingen is Koninklijke Den Hartogh Logistics de weg ingeslagen naar een duurzaam Rotterdams chemiecluster. Een weg die niet vrij is van obstakels. “Maar met de juiste visie en inzet van álle stakeholders in de supply chain kunnen we de gestelde doelen bereiken” stelt commercial director Jacco van Holten. “De bereidheid is groot en dat geeft vertrouwen.”

Voor Koninklijke Den Hartogh Logistics is het Rotterdamse chemiecluster al decennialang een cruciaal knooppunt. De onderneming verzorgt wereldwijde en intra-Europese transporten en logistieke diensten van het cluster, naar het cluster, en binnen het cluster. “Voor ons is Rotterdam een uiterst belangrijke hub die de wereldwijde havens verbindt met de chemische industrie in heel Europa”, geeft commercial director Jacco van Holten aan.

Unieke dienstverlening

Den Hartogh levert sinds 2015 een unieke dienst op basis van een open netwerkaanpak. Voor verladers, maar ook voor collega transporteurs, worden volumes gebundeld en wordt een economisch en milieuvriendelijk transport van die volumes binnen het cluster geregeld. “Dat doen we met ons eigen dedicated team van planners en chauffeurs, maar steeds meer ook door gebruik te maken van de toenemende mogelijkheden van andere modaliteiten”, legt Van Holten uit. “In de afgelopen jaren maakte veel wegtransport van en naar de deap-sea terminals op de Maasvlakte plaats voor transport per spoor en werden steeds vaker binnenvaartschepen ingezet om het transport te verduurzamen.”

Daarnaast exploiteert Den Hartogh de Logistics Service Center (LSC) Cluster service, waarin het bedrijf optreedt als regisseur en uitvoerder van logistieke diensten voor verladers en logistieke dienstverleners. Dankzij de schaalgrootte en de toegewijde focus worden logistieke diensten in het Rotterdamse cluster efficiënt, kosteneffectief, groen en veilig uitgevoerd. “We zijn ervan overtuigd dat dit soort samenwerkingen dé manier zijn om ook in de toekomst de uitdagingen in de markt het hoofd te bieden”, aldus Van Holten.

Duurzame doelen en initiatieven

Maar Koninklijke Den Hartogh Logistics doet meer. Milieuduurzaamheid is als vijfde pijler toegevoegd aan de wereldwijde strategie en de dienstverlener heeft zich als doel gesteld om CO2-neutraal te zijn in 2050. In 2025 moet de eerste mijlpaal, een reductie van de carbon foot print met 25%, zijn bereikt.

Om die doelen te bereiken, worden binnen de organisatie verschillende initiatieven ontplooit en betrekt Den Hartogh steeds vaker leveranciers en klanten bij de reis. Van Holten: “De emissiemeting van onze dienstverlening is ingebed in onze transport managementsystemen en volgt het GLEC Framework, ontwikkeld door de Global Logistics Emissions Council (GLEC). Zo wordt onze footprint, en de positieve effecten van initiatieven om die footprint te verkleinen, zichtbaar voor onze klanten en voor onze werknemers, zodat ook zij betrokken blijven bij het aandragen van ideeën en acties voor verdere verbeteringen.”

Binnen het Rotterdamse chemiecluster nam Den Hartogh begin 2023 de eerste elektrische vrachtauto in gebruik. “Daarvoor hebben we eerst uitgebreide testen uitgevoerd in nauwe samenwerking met een van onze belangrijkste klanten in dit cluster; Huntsman Polyurethanes”, legt Van Holten uit. Al sinds 2021 transporteert Den Hartogh dimethylether voor Shell uitsluitend nog met LNG aangedreven vrachtwagens. “Ik weet zeker dat er meer duurzame initiatieven volgen; elektrisch of op basis van LNG of biobrandstoffen. Daarbij is een nauwe samenwerking met onze klanten cruciaal. Een duurzame toekomst is immers een gezamenlijke inspanning”, aldus Van Holten.

Inzicht dankzij digitalisering

Naast de duurzame transportinitiatieven zet Den Hartogh in op verdere digitalisering. “De groeiende mogelijkheden van digitalisering dragen bij aan een soepele en efficiënte supply chain”, vervolgt Van Holten. “Dit helpt onze klanten met inzichten en voorspelbaarheid, en geeft onze medewerkers meer controle en minder verrassingen tijdens het werk.”

De supply chain visibility strategie van de dienstverlener is gericht op het proactief delen van relevante informatie met klanten – op basis van real-time best-effort data – door middel van op maat gemaakte tooling en slimme connectiviteit via een centraal integratieplatform.

Gecontaineriseerde chemische goederen

“De eerste versie van onze supply chain visibility oplossing hebben we gelanceerd in 2020. Sindsdien voegen we voortdurend extra functies toe op basis van input van onze klanten”, licht Van Holten toe. De volledige vloot tankcontainers voor het transport van isocyanaten is bijvoorbeeld uitgerust met telematica. Van Holten: “Het zijn slimme tanks die continu worden gemonitord. Daarnaast hebben we twee jaar samen gewerkt met onze klanten aan de ontwikkeling van ShuntPlant; een digitale tooling om de juiste vrachtwagen op het juiste moment op de juiste productielocatie te krijgen. Die maatwerkoplossing overtreft alle verwachtingen. Manuele werkzaamheden zijn grotendeels vervangen en de kans op fouten is tot een minimum beperkt.”

Sterkere visie op lange termijn

Het balanceren tussen uitdagingen op de lange termijn enerzijds en uitdagingen op de korte termijn anderzijds is volgens Van Holten de grootste uitdaging van dit moment. Op de lange termijn zijn klanten en bedrijven gefocust op bijvoorbeeld het terugdringen van de CO2-uitstoot en het opvangen van aanhoudende chauffeurstekorten. Op korte termijn zijn er uitdagingen als gevolg van economische druk, teruglopende financiële resultaten en fluctuaties in de markt.

“De markt kan opportunistisch zijn. Als standaard transportoplossingen worden uitgevoerd tegen een lager tarief dan oplossingen waarvan we weten dat ze op de lange termijn beter zijn, kan het lastig zijn om het gekozen pad te blijven volgen en de focus te houden op de lange termijn doelen die in de supply chain zijn overeengekomen. We weten allemaal dat het beter kan en moet in onze sector; met onder andere meer inzicht in de ketens en duurzamere logistiek. Maar de verleiding kan groot zijn om de ingeslagen weg te verlaten en opportunistisch te handelen als korte termijn resultaten voordeliger lijken”, stelt hij.

“De sector en de ontwikkeling van de logistiek in het Rotterdamse chemiecluster zijn gebaat bij een krachtige visie voor de middellange tot lange termijn, en de inzet van álle stakeholders in de supply chain. Vooral verladers kunnen en moeten een onderscheidende, visionaire rol spelen bij het bereiken van de strategische doelstellingen. De bereidheid om samen te werken aan slimme oplossingen voor duurzame, kostenefficiënte logistiek is groot. Dat stimuleert innovatie en concurrentievermogen – nu en in de toekomst”, besluit Van Holten.