Header image

Raad van commissarissen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De raad van commissarissen houdt toezicht op de algemene directie van de vennootschap en de algemene gang van zaken bij het Havenbedrijf Rotterdam en de daarmee verbonden ondernemingen en geeft het bestuur raad.

De raad van commissarissen richt zich op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad weegt de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De raad van commissarissen controleert en adviseert de directie over verschillende onderwerpen:

 • Realisatie van de doelstellingen van het Havenbedrijf
 • Strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 • Opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • Financieel verslaggevingsproces
 • Naleving van de wet- en regelgeving

Profielschets

De profielschets van de raad van commissarissen beschrijft de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen. Hierin is rekening gehouden met de aard van de onderneming, de werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden van de raad van commissarissen. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd.

Belangrijkste aspecten profielschets

 • Achtergrond in het bedrijfsleven, bij voorkeur logistiek en/of industrie
 • Affiniteit met nautisch-maritieme zaken
 • Affiniteit met ondernemingsfinanciering
 • Oriëntatie op de overheid (gemeente, Rijk, Europese Unie)
 • Oriëntatie op overheidsaspecten, zoals ruimtelijke ordening, milieu en werkgelegenheid
 • Affiniteit met en aandacht voor de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf

Meer informatie over de profielschets van de raad van commissarissen staat in het reglement van de raad van commissarissen (bijlage A).

Commissies

De raad van commissarissen heeft twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De commissies hebben hun eigen reglement. Het reglement beschrijft de rechten en plichten van de commissie en de best practices (taak, samenstelling, vergaderingen et cetera). De reglementen van de auditcommissie en de renumeratiecommissie staan in het reglement van de raad van commissarissen (bijlage C en D).

(Her)benoeming en zittingsperiode

Een commissaris wordt voor vier jaar benoemd en kan in aanmerking komen voor herbenoeming. De zittingsperiode kan nooit langer zijn dan 3 termijnen van 4 jaar, oftewel 12 jaar. Het rooster van aftreden staat in het reglement van de raad van commissarissen (bijlage B).

Leden

De RvC bestaat uit vijf leden.

Koos Timmermans

De heer J.V. (Koos) Timmermans

Benoemd: President-commissaris van de Raad van Commissarissen sinds 15-12-2023. Lid van de raad van Commissarissen sinds 02-12-2022.
Einde huidige termijn: 2025
Geboortejaar: 1960
Nationaliteit: Nederlandse
Huidige positie/loopbaan: ING Groep en ING Bank lid Raad van Bestuur, waarvan laatste jaren als vicevoorzitter en CFO (2007-2019) ING Groep diverse functies (1996-2007) IBM - IBM European Treasury (IE) (1991-1996) ABN AMRO Bank - Trader, Sales and Financial Markets (NL) (1986-1991)

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen PostNL
Lid Raad van Commissarissen FMO
Voorzitter Raad van Commissarissen Stadsherstel Amsterdam
Lid Raad van Toezicht KWF

De heer W.F. (Wouter) van Benten

De heer W.F. (Wouter) van Benten

Benoemd: Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds 15-12-2023. Lid van de Raad van Commissarissen sinds 01-09-2018
Einde huidige termijn: 2026
Geboortejaar: 1964
Nationaliteit: Nederlandse
Huidige positie/loopbaan: Lid Global Management Board DHL eCommerce Solutions & CEO DHL Parcel Benelux

Nevenfuncties:
Bestuurslid DNHK (Duits-Nederlandse Handelskamer)

Mevrouw N.G. (Nynke) Dalstra

Mevrouw N.G. (Nynke) Dalstra

Benoemd: lid Raad van Commissarissen sinds 15-12-2020
Einde huidige termijn: 2025
Geboortejaar: 1969
Nationaliteit: Nederlandse
Commissies: Voorzitter Auditcommissie
Huidige positie/loopbaan: CFO Ad Interim

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Ewals Cargo Care
Lid Raad van Commissarissen Evides
Lid Raad van Commissarissen Kruitbosch Cycle Universe

Mevrouw T.E. () Bodewes

Mevrouw T.E. (Thecla) Bodewes

Benoemd: lid Raad van Commissarissen sinds 15-12-2023
Einde huidige termijn: 2027
Geboortejaar: 1967
Nationaliteit: Nederlandse
Commissies: Lid Auditcommissie
Huidige positie/loopbaan: CEO van Thecla Bodewes Shipyards Group

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Scania Productions Netherlands
Lid Raad van Toezicht Allseas
Lid Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Honorair Consul van Paraguay in Nederland
Boegbeeld Topsector Water & Maritiem

Mevrouw J. (Jacqueline) Prins

Mevrouw J. (Jacqueline) Prins

Benoemd: lid Raad van Commissarissen sinds 15-12-2023
Einde huidige termijn: 2027
Geboortejaar: 1968
Nationaliteit: Nederlandse
Commissies: Voorzitter Remuneratiecommissie
Huidige positie/loopbaan: Algemeen directeur/secretaris van de Sociaal Economische Raad

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leergeld Nederland
Lid Raad van Toezicht Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Directeur holding van aandeelhouders Evides