Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam

18 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

Met ingang van 15 december 2023 zijn Thecla Bodewes en Jacqueline Prins toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam. Miriam Maes neemt na 2 termijnen afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Koos Timmermans neemt de rol van voorzitter over van Maes. Wouter van Benten zal worden benoemd tot vicevoorzitter.

Thecla Bodewes

Thecla Bodewes is als 7e generatie scheepsbouwers sinds 1998 CEO van Thecla Bodewes Shipyards Group. Het familiebedrijf, dat bestaat uit vier scheepswerven, is gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van verschillende soorten zee- en binnenvaartschepen. Het bedrijf draagt actief bij aan de verduurzaming van de scheepvaart door het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van methanol, waterstof en elektrische scheepsbouw.

Thecla Bodewes
Thecla Bodewes. Foto: Julie Blik

Naast haar rol als CEO bekleedt Thecla Bodewes diverse non-executive rollen in de maritieme sector, onder meer bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en Allseas . Sinds 2021 is ze tevens boegbeeld van Topsector Water & Maritiem. Ook in deze rol is zij actief betrokken bij de duurzaamheidsagenda van de sector. Tenslotte is Bodewes voorzitter van de Raad van Commissarissen van Scania Production Nederland en honorair consul voor de Republiek Paraguay.

Jacqueline Prins

Jacqueline Prins is op dit moment algemeen directeur/secretaris van de Sociaal Economische Raad. Zij is in die rol actief in beleidsontwikkeling van sociaaleconomische vraagstukken, externe betrekkingen op politiek, bestuurlijk, ambtelijk niveau en met sociale partners. Eerder in haar loopbaan deed zij ruime politiek-bestuurlijke ervaring op in haar werkzaamheden bij diverse ministeries in (plaatsvervangende) directiefuncties, onder andere bij de voor de haven van belang zijnde Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat op het gebied van emancipatie, telecom en luchtvaart.

Jacqueline Prins
Jacqueline Prins. Foto: Sicco van Grieken

Prins vervult ook verschillende non-executive rollen binnen het publiek-private domein met maatschappelijke opgaves. Zo is zij directeur bij de holding van aandeelhouders van drinkwaterbedrijf Evides, lid van de raad van toezicht van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Ook is Prins voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Leergeld Nederland.

Voorzitter Miriam Maes over de wijzigingen: ‘We zijn verheugd over de toetreding van Thecla Bodewes en Jacqueline Prins tot de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam. We bevinden ons midden in de transitie naar een digitale en klimaatneutrale haven. Bij deze enorme opgave is hun diepgaande kennis en ervaring binnen de nautisch-maritieme sector en overheid van grote toegevoegde waarde. Met hun komst wordt de deskundigheid op het gebied van technologie, innovatie, verduurzaming en affiniteit met maatschappelijke opgaves en op het vlak van diversiteit en inclusie binnen de Raad van Commissarissen verder versterkt.’

Miriam Maes

Miriam Maes was sinds 1 januari 2016 lid van de Raad van Commissarissen en sinds 2018 voorzitter. Haar vertrek hangt samen met het eindigen van de gebruikelijke periode van acht jaar. Maes wordt opgevolgd door Koos Timmermans. Timmermans is sinds 2021 lid van de Raad van Commissarissen en sinds december 2022 ook vicevoorzitter. De rol van vicevoorzitter wordt overgenomen door Wouter van Benten. Van Benten is sinds 2018 lid van de Raad van Commissarissen en tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie.

De Raad van Commissarissen, Havenbedrijf Rotterdam en de beide aandeelhouders willen Miriam Maes zeer bedanken voor haar inzet, toewijding en loyaliteit in de afgelopen 8 jaar. Zij heeft als voorzitter met haar kennis van de energietransitie, haar internationale operationele ervaring en haar constructieve manier van denken, belangrijke bijdragen geleverd aan de verdere versterking van de kernactiviteiten van de haven en de verduurzaming van het industrieel complex. 

Met het vertrek van Maes en de komst van Bodewes en Prins telt de raad van commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam weer vijf leden. De benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf wordt gedaan door de aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen en geldt voor een termijn van 4 jaar.