Bomenkap in verband met waterstofleiding bij Rozenburg

29 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

In de week van 8 januari begint Havenbedrijf Rotterdam met de voorbereiding voor het kappen van de bomen langs de Droespolderdijk dat drie weken later op de agenda staat. Het gaat om het groen aan de taludzijde van de A15, dus niet de bomen boven aan de ‘dijk’. De werkzaamheden duren tot eind februari.

Bomen aan de Droespolderweg
Bomen aan de Droespolderweg. Foto: Ries van Wendel de Joode

Op termijn komt er een prachtige groene zone voor terug. De herplanting zal in het najaar van 2024 plaatsvinden. Op 12 september 2023 presenteerde Havenbedrijf Rotterdam tijdens de vergadering van de dorpsraad nog de plannen daarvoor.

De bomenkap heeft te maken met de aanleg van een waterstofleiding door de Gasunie in opdracht van het ministerie van EZK. Dit leidingentracé loopt vanaf de Maasvlakte tot aan de Oude Maas en passeert Rozenburg langs de Droespolderweg. De leiding maakt straks onderdeel uit van het waterstofnetwerk Rotterdam dat op termijn wordt aangesloten op het nationale én internationale waterstofnetwerk.  

Meer kwaliteit en diversiteit

De inschatting is dat de aanleg van de leiding een grote impact heeft op het groen langs het talud. Door de graafwerkzaamheden zal schade ontstaan aan de wortels van de bomen. Hierdoor ontstaat een zeer grote kans op instabiliteit en conditieverval van de bomen, waardoor duurzaam behoud van de bomen niet meer mogelijk is. 

De gekapte bomen worden gecompenseerd en hiervoor is na overleg met de Bomenridders en de dorpsraad Rozenburg een inrichtingsplan opgesteld. In het plan wordt meer ingezet op diversiteit en kwaliteit van bomen en struiken. De bomenrij die wordt gekapt bestaat uitsluitend uit populieren. Het uitgangspunt is dat de parkstructuur die straks terugkomt, beter is dan het huidige groen. Er wordt goed gebruik gemaakt van inheemse soorten en het plan past goed bij het overige groen rond Rozenburg.

Plaatsen Damwand

Voorafgaand aan de herplanting moet een damwand worden aangelegd om de  uitbreiding van de leidingstrook mogelijk te maken en om de spoordijk meer stabiliteit te geven. De herplanting zal in het najaar van 2024 plaatsvinden. Het beste seizoen om bomen en struiken te planten is het najaar, dan is er voldoende vocht om de bomen en struiken nog te laten groeien en goed te laten hechten in de bodem.