Havenbedrijf Rotterdam doneert bijenhotels gemaakt van Rozenburgse bomen aan Rozenburgse scholen

Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Havenbedrijf Rotterdam doneert drie bijenhotels aan drie Rozenburgse scholen. Niet zonder aanleiding: deze bijenhotels zijn gemaakt van gerooide bomen aan de Droespolderweg bij Rozenburg.

Deelnemers poseren met een bijenhotel bij een basisschool in Rozenburg
Foto: Danny Cornelissen

In januari van dit jaar moest een rij populieren worden gekapt aan de Droespolderweg, omdat er plaats vrijgemaakt moest worden voor de aanleg van een waterstofleiding. Door de graafwerkzaamheden zou er schade ontstaan aan de wortels van de bomen. Hierdoor zou er een zeer grote kans ontstaan op instabiliteit en conditieverval van de bomen, waardoor duurzaam behoud van de populieren niet meer mogelijk was.

Daarom wilde het Havenbedrijf iets terugdoen voor de biodiversiteit van Rozenburg. Dat gebeurt door een grotere verscheidenheid aan bomen en struiken terug te planten aan de Droespolderweg en de omgeving van Rozenburg, maar ook door bijenhotels te maken uit het hout van de gekapte populieren. De bijenhotels zijn vervolgens aangeboden aan RKBS de Rozenhorst, PCBS de Regenboog en Penta Rozenburg.

Minicolleges

Leerlingen van de drie Rozenburgse scholen kregen bij de onthulling van de bijenhotels minicolleges van een medewerker van Havenbedrijf Rotterdam en aannemer Idverde over de natuur in de haven. De scholieren kregen te horen wat het Havenbedrijf doet om de biodiversiteit te bevorderen en ze kregen een uitleg over de werking en impact van bijenhotels. Ook wijkmanager Wilbert Borgonjen en verschillende leden uit de dorpsraad van Rozenburg waren bij de onthulling aanwezig.

Het hergebruik van de populieren past in de visie van Havenbedrijf Rotterdam om de bedrijfsvoering te verduurzamen. De Rotterdamse haven moet in 2050 klimaatneutraal zijn en tegelijkertijd vitaal en concurrerend blijven. Het Havenbedrijf wil daarbij het voorbeeld geven.

Grotere biodiversiteit

De gekapte bomenrij aan de Droespolderweg bestond uitsluitend uit populieren, wat niet bevorderend is voor de biodiversiteit. Het is daarom de bedoeling dat de bomen en planten die straks terugkomen voor een grotere verscheidenheid zullen zorgen. Er wordt goed gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten en het plan past goed bij het overige groen in Rozenburg.

Presentatie over biodiversiteit in de haven van Rotterdam
Foto: Danny Cornelissen

Zo kijken experts welke boomsoorten bijdragen aan de leefomgeving van insecten en vogels. Er is gekozen voor bomen die het hele jaar rond voedsel kunnen aanbieden. De herplanting zal dit najaar plaatsvinden, wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Het najaar is het beste seizoen om bomen en struiken te planten. Dan is er voldoende vocht om de gewassen te laten groeien en goed te laten hechten in de bodem.