Innovatie

Met BIM efficiënter samenwerken

15 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

Vanaf 2024 voert het Havenbedrijf alle nieuwbouwprojecten in BIM (Bouwwerk Informatie Management) uit. Dit betekent dat we in het bouwproces dezelfde taal spreken als onze ketenpartners. Met BIM ontwikkelen we onze bouwprojecten slimmer en kunnen we deze vervolgens efficiënter onderhouden. We digitaliseren de Asset Life Cycle (ALC) op basis van een gestandaardiseerde werkwijze en de internationale norm ISO 19650.

Werktekening over de Rozenburgse Sluis weergegeven

In de praktijk betekent dit dat we gebruik maken van een 2D-/3D-model waaraan data en documenten, nodig in de ALC, gekoppeld zijn. Modellen, data en documenten van de assets staan op één plek en zijn eenvoudig te delen met samenwerkingspartners in de keten. Inmiddels werken we in verschillende projecten met BIM, bijvoorbeeld bij de bouw van een kademuur in de Amaliahaven, renovatie van de Rozenburgsesluis en spoorverbetering op Maasvlakte-Zuid.

Aansluiten bij (inter)nationale normen

Havenbedrijf Rotterdam sluit met BIM aan bij (inter)nationale normen: de ISO 19650, NEN2767-4 en de BIM Basis Infra. Onze ketenpartners zijn hiermee vertrouwd. Ook toetst het Havenbedrijf de BIM-werkwijze en -instrumenten met ketenpartners. We werken samen met ingenieursbureaus Arcadis, MariTeam, Royal HaskoningDHV en Witteveen + Bos aan toetsing in de ontwerpfase. Met aannemers toetsen we de BIM-instrumenten in de uitvoeringsfase.