Bereikbaarheid

Havenbedrijf Rotterdam renoveert Rozenburgsesluis

29 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam gaat de Rozenburgsesluis renoveren. Renovatie is noodzakelijk omdat enkele onderdelen van de sluis het einde van hun technische levensduur hebben bereikt en niet langer voldoen aan de huidige normen. Tevens wordt de sluis gereedgemaakt voor bediening op afstand, in een later stadium van de renovatie.

Vlnr. Hans Schutte, (General Manager van DEME Infra NL BV), Boudewijn Siemons (COO Havenbedrijf Rotterdam) en Egbert van der Wal (Hoofd Port Development, Havenbedrijf Rotterdam)
Vlnr. Hans Schutte, (General Manager van DEME Infra NL BV), Boudewijn Siemons (COO Havenbedrijf Rotterdam) en Egbert van der Wal (Hoofd Port Development, Havenbedrijf Rotterdam) Foto: Havenbedrijf Rotterdam

De Rozenburgsesluis is onderdeel van een vaarroute die essentieel is voor een goed bereikbare haven van en naar het westelijk havengebied. Er passeren jaarlijks circa 20.000 schepen.

Gebleken is dat voor de verschillende onderdelen van het sluiscomplex afwijkende restlevensduren en urgentie gelden voor renovatie. Om die reden is voor een gefaseerde aanpak gekozen. Als eerste onderdeel wordt nu het noordelijk remmingwerk vernieuwd.

Na een aanbestedingsprocedure is het werk in juni 2022 gegund aan aannemerscombinatie DEME infra NL BV.

Planning en impact

De beoogde oplevering van de eerste renovatiefase staat gepland voor februari 2024. De renovatiewerkzaamheden starten na verwachting het eerste kwartaal van 2023. De aannemer moet eerst het ontwerp verder uitwerken tot een uitvoeringsontwerp.

Gedurende de renovatiewerkzaamheden zullen voor het scheepvaartverkeer tijdelijk stremmingen gelden. Deze zullen naar verwachting medio 2023 plaatsvinden.

Over de Rozenburgsesluis

De Rozenburgsesluis is een schutsluis die sinds 1971 het Calandkanaal met het Hartelkanaal verbindt in de haven van Rotterdam. De sluis heeft een lengte van 305 meter en breedte van 24 meter. De Rozenburgsesluis heeft gezien de waterstanden in de Brittanniëhaven en het Hartelkanaal een waterkerende functie.

Rozenburgse sluis vanuit de lucht
Rozenburgse sluis vanuit de lucht