Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam start met aanleg nieuw terrein op Maasvlakte 2

21 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam heeft op 19 juni 2023 een contract getekend met Boskalis voor de aanleg van circa 40 hectare nieuw terrein in de noordwesthoek van de Prinses Alexiahaven. Het terrein zal eind 2023 gereed zijn.

Naast het aanleggen van het terrein legt Boskalis ook twee zanddammen aan. Achter deze zanddammen kan zand dat de komende jaren vrijkomt bij het verdiepen van havenbassins, worden gestort en hergebruikt om zo op een efficiënte manier nieuw terrein aan te leggen.

Foto: Jerry Lampen V.l.n.r.: Boudewijn Siemons, Egbert van der Wal, Vivienne de Leeuw – Havenbedrijf / Peter van der Linde – Algemeen Directeur Boskalis Nederland
V.l.n.r.: Boudewijn Siemons, Egbert van der Wal, Vivienne de Leeuw (Havenbedrijf Rotterdam), Peter van der Linde, Algemeen Directeur Boskalis Nederland. Foto: Jerry Lampen

Door de energietransitie is er veel vraag naar terreinen in het havengebied. Het aantal uitgeefbare terreinen in het bestaande havengebied wordt echter schaarser en daarom start het havenbedrijf nu met de aanleg van nieuwe terreinen op Maasvlakte 2. Voor deze nieuwe terreinen bestaat inmiddels concrete belangstelling.

De aanleg van nieuwe terreinen loopt altijd een aantal jaar voor op de vestiging van de bedrijven. Die tijd is nodig om de terreinen aan te leggen en te laten inklinken. Daarnaast moeten ook nieuwe wegen en andere infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en transportleidingen naar deze terreinen worden  aangelegd.

Zanddammen

Binnenkort zal aannemerscombinatie HBV (HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord) starten met het verdiepen van de Prinses Amaliahaven. Het vrijkomende goede zand zal in de Prinses Alexiahaven worden gebruikt voor de aanleg van nieuwe terreinen, waarvoor ook weer zanddammen worden gemaakt. Opgebaggerd materiaal dat niet geschikt is voor het maken van nieuwe terreinen wordt naar zee gebracht. Op de terugweg nemen de baggerschepen vervolgens zand mee. Door hergebruik van zand en het voorkomen dat baggerschepen leeg varen, beperkt het havenbedrijf de milieukosten van de aanleg van nieuwe terreinen. Op deze manier wordt in de loop van dit jaar en volgend jaar al circa 45 hectare terrein aangelegd in de zuidoosthoek van de Alexiahaven.

De gele arcering geeft de nieuwe gebieden in de Prinses Alexiahaven aan. Beeld: Martens Multimedia
De gele arcering geeft de nieuwe gebieden in de Prinses Alexiahaven aan. Beeld: Martens Multimedia