Bereikbaarheid

Combinatie Hakkers, Van Oord en De Klerk legt sleperskade aan in Yangtzekanaal

16 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Na de zomer begint de aannemerscombinatie Hakkers, Van Oord en De Klerk aan de bouw van de sleperskade in het Yangtzekanaal. Daartoe zijn vandaag 19 juni de contracten ondertekend met het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om 500 meter kademuur; goed voor twaalf ligplaatsen. De bouw van de sleperskade is onderdeel van het programma ‘Verbreding Yangtzekanaal’. In het voorjaar 2025 is de oplevering gepland.

V.l.n.r. Henry Schaap – De Klerk, Jan-Mark van Mastwijk – Hakkers, Carlos Mollet – Van Oord Egbert van der Wal – Boudewijn Siemons – Havenbedrijf Rotterdam. Foto Jerry Lampen
V.l.n.r. Henry Schaap – De Klerk, Jan-Mark van Mastwijk – Hakkers, Carlos Mollet – Van Oord, Egbert van der Wal – Boudewijn Siemons – Havenbedrijf Rotterdam. Foto Jerry Lampen

De keuze voor deze aannemerscombinatie past in het streven van het Havenbedrijf naar duurzame havenontwikkeling. Hakkers, Van Oord en De Klerk verduurzamen de bouwplaats door de inzet van elektrisch materieel waardoor de CO2 uitstoot gedurende de bouw sterk wordt gereduceerd. Daarnaast heeft de aannemerscombinatie veel meerwaarde getoond met de aangeboden maatregelen om hinder en schade te voorkomen.

Containerschepen

De sleperskade komt aan het begin van het Yangtzekanaal. Daarbij wordt het vaarpad van het Yangtzekanaal aan de zuidkant over een lengte van 500 meter verbreed. Door het Yangtzekanaal varen de grootste containerschepen van en naar de terminals APMT 2 en RWG in de Prinses Amaliahaven. In die haven bouwt het Havenbedrijf aan nog eens 2400 meter kademuur voor containerschepen. Daardoor zal het in het Yangtzekanaal aanzienlijk drukker worden. Het Havenbedrijf heeft daarom de intentie om nog vóór 2030 ook 1400 meter van het Yangtzekanaal – ten westen van de bestaande Antarcticakade - te verbreden, door het aanleggen van een kademuur met wachtplaatsen voor de binnenvaart. Na verdiepend baggerwerk ontstaat hierdoor meer ruimte en is het Yangtzekanaal – en daarmee de toegang tot Maasvlakte 2 – gereed om straks ook de nog te ontwikkelen nieuwste generatie containerschepen van 430 meter bij 66,50 meter veilig en efficiënt te kunnen ontvangen en elkaar te laten passeren.

Sleepboten

Sleepboten vervullen een belangrijke taak binnen de operationele dienstverlening van de Rotterdamse haven. Niet alleen slepen ze schepen naar hun ligplaats, maar ze zorgen er bij storm ook voor dat schepen op hun ligplaats blijven liggen. Op dit moment liggen de sleepboten onder andere in de Scheurhaven, de Tennesseehaven en de Prinses Margriethaven. De voornaamste sleepdiensten in de Rotterdamse haven zijn Boluda Towage, Svitzer en Fairplay.

Yangtzekanaal

Het Yangtzekanaal is in 2012 ontstaan toen de voormalige Yangtzehaven werd doorgegraven. Het Yangtzekanaal verbindt sinds die tijd het Beerkanaal met de havenbekkens op Maasvlakte 2 en is daarmee de toegang tot o.a. de Prinses Amaliahaven, Prinses Arianehaven en Prinses Alexiahaven. Aan de noordkant van het Yangtzekanaal ligt de Euromax containerterminal.