Herinrichting Distripark Eemhaven

1 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en Dura Vermeer hebben een contract ondertekend voor verdere herstructurering van Distripark Eemhaven. Hierdoor ontstaat een modern verkeers- en sociaal veilig distripark en een aantrekkelijke vestigingslocatie. De karakteristieke uitstraling – met name de centrale bomenrij – zal zoveel mogelijk behouden blijven.

Distripark Eemhaven werd in 1989 aangelegd om regionaal meer te profiteren van de Rotterdamse haven, werkgelegenheid te creëren en ladingstromen aan de haven te binden.

Onder toeziend oog van onder anderen Boudewijn Siemons, rechtsboven, ondertekent John Verberk – projectleider van Dura Vermeer – het contract met Havenbedrijf.

Gemeente Albrandswaard

Het Distripark Eemhaven is binnen het Havenbedrijf een bijzonder gebied. Het is één van de weinige binnendijks gelegen locaties en het is onderdeel van de gemeente Albrandswaard. Wat het gebied extra bijzonder maakt is dat het ten opzichte van het overige areaal een zeer laaggelegen gebied is - grotendeels onder NAP - met een zettingsgevoelige bodem.

In het distripark is het Havenbedrijf niet alleen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur maar ook voor het totale openbare riolerings- en waterhuishoudingssysteem. Een rioolinspectie heeft aangetoond dat door de zettingsgevoeligheid in combinatie met de belasting van het gebied, de wegen en de riolering in het Distripark Eemhaven de afgelopen 30 jaar zijn verzakt.

Luchtfoto distripark Eemhaven

Bereikbaar tijdens werkzaamheden

Ze zijn om die reden aan groot onderhoud en vervanging toe. Het groot onderhoud zal worden gecombineerd met een herinrichting. Zo zal de verkeersveiligheid toenemen door het aanbrengen van Ledverlichting en de aanleg van een vrij liggend fietspad op de Willem Barentszstraat. Ook zullen de parkeerplaatsen in het gebied verplaatst en aangepast worden.

Havenbedrijf streeft er naar dat tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt voor de omgeving. Daarbij is specifiek het borgen van de bereikbaarheid voor de in het Distripark Eemhaven gelegen logistieke bedrijven - veelal 24/7 actief - van groot belang.