Ruud Sondag verlaat Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam

07 november 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De heer Ruud Sondag is per 1 november jl. afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam, waar hij sinds 1 mei 2020 deel van uitmaakte. Zijn huidige termijn zou eindigen op 1 mei 2024.

Ruud Sondag

Miriam Maes, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Tot onze spijt heeft Ruud Sondag de Raad van Commissarissen verlaten. Wij feliciteren hem van harte met zijn nieuwe functie als interim CEO van Royal Schiphol Group. Namens de gehele Raad van Commissarissen dank ik hem voor zijn waardevolle bijdrage en de plezierige samenwerking.”

President-directeur Allard Castelein: “Havenbedrijf Rotterdam is Ruud Sondag zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid en inzet. Namens de Raad van Bestuur dank ik hem voor zijn toewijding, energie en visie waarmee hij zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor ons bedrijf.”

Per 1 november bestaat de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam uit de volgende personen: mevrouw Miriam Maes, de heer Wouter van Benten, mevrouw Nynke Dalstra en de heer Koos Timmermans.