Groot Anker voor scheidend commissaris Miriam Maes

16 februari 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

Miriam Maes is onderscheiden met het Groot Anker van de Haven van Rotterdam voor haar verdiensten als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van het Havenbedrijf Rotterdam. Maes was acht jaar lang lid van de RvC, waaronder zes jaar als voorzitter. Zij heeft de onderscheiding gekregen uit handen van Boudewijn Siemons (CEO en COO a.i.) bij haar afscheid. Het Groot Anker is de hoogste onderscheiding van het Havenbedrijf Rotterdam.

 Miriam Maes
Miriam Maes

Miriam Maes krijgt de erkenning voor de onderscheidende bijdrage die zij heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Havenbedrijf, de haven en het industrieel complex. Tijdens haar periode als commissaris zijn cruciale stappen gezet voor de energietransitie en de positionering van Rotterdam in een groeiende markt voor containeroverslag. Maes speelde als voorzitter van de Raad van Commissarissen, in de samenwerking met de algemene directie, een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de strategie en investeringsplannen van het Havenbedrijf, met name op het gebied van duurzaamheid. Onder haar leiding van de RvC kregen bijvoorbeeld CO2-opslag en de rol van de haven als waterstofhub een prominente plek. Ook heeft Maes zich ervoor ingespannen om maatschappelijk verantwoord ondernemen nadrukkelijker onderdeel te maken van de koers en besluitvorming van het Havenbedrijf.

Kundige en constructieve commissaris

Miriam Maes bracht kennis van de energietransitie, internationale operationele ervaring en een constructieve manier van denken mee naar de directietafel van het Havenbedrijf. CEO en COO a.i. Boudewijn Siemons: “Miriam Maes leidde onze Raad van Commissarissen in de periode dat de plannen voor de energietransitie vorm kregen. Daarbij is nieuw terrein ontgonnen en zijn complexe keuzes gemaakt. Miriam wist daarbij steeds de juiste vragen te stellen. Ze staat voor duurzame vooruitgang en besluitvorming met oog voor het brede maatschappelijke belang. Mede namens onze aandeelhouders en andere leden van de Raad van Commissarissen bedanken we daarvoor met het de hoogste onderscheiding van het Havenbedrijf.”

Miriam Maes

Miriam Maes heeft op 31 december 2023 haar rol als commissaris bij het Havenbedrijf neergelegd na twee periodes van vier jaar. Maes was sinds 2018 voorzitter en sinds 2016 lid van de RvC van het Havenbedrijf Rotterdam. Ze is oprichter en voorzitter van het Energy Transition Forum. Ze heeft een lange staat van dienst als commissaris, bestuurder en manager bij multinationals in de energie- en voedingsmiddelensector. Zo werkte zij tien jaar voor Unilever en vervulde zij een lange tijd een commissariaat bij URENCO. Haar rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen is overgenomen door Koos Timmermans. Timmermans is sinds 2021 lid van de Raad van Commissarissen en sinds december 2022 ook vicevoorzitter. Deze pagina op de website van het Havenbedrijf Rotterdam biedt meer informatie over de huidige samenstelling van de RvC.

Havenonderscheidingen

De Haven van Rotterdam kent drie onderscheidingen voor personen of organisaties die zich in het bijzonder voor het haven- en industriële complex van Rotterdam verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheidingen kunnen worden aangevraagd bij een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid. Het Groot Anker is de hoogste onderscheiding en wordt in beginsel slechts één keer per jaar toegekend aan iemand die een zeer onderscheiden bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het haven- en industriële complex van Rotterdam. Andere onderscheidingen zijn het Boeganker en Sleepanker.