Allard Castelein ontvangt Koninklijke en gemeentelijke onderscheiding bij afscheid

28 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

President-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein is dubbel onderscheiden bij zijn afscheidsbijeenkomst op 28 juni. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) speldde hem een Koninklijke onderscheiding op; Castelein is door Koning Willem-Alexander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor duurzame energie en scheepvaart. Ook van de Gemeente Rotterdam ontving Allard een bijzondere onderscheiding: burgemeester Aboutaleb reikte hem de Johan van Oldenbarneveltpenning uit.

Burgemeester Aboutaleb, president-directeur Allard Castelein
Burgemeester Aboutaleb, president-directeur Allard Castelein & minister Harbers

Castelein (1958) kreeg de gemeentelijke Johan van Oldenbarneveltpenning vanwege zijn grote bijdrage aan de energietransitie in de Rotterdamse haven en het internationaal op de kaart zetten van de havenstad. Ook zijn inzet en betrokkenheid voor verschillende maatschappelijke en culturele organisaties in Rotterdam wogen mee bij het toekennen van beide onderscheidingen.

Energietransitie

Castelein heeft bijna tien jaar leiding gegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam. In 2015, in het jaar nadat hij tot president-directeur was benoemd, werd het Internationale Klimaatakkoord van Parijs gesloten waarmee bindende afspraken zijn gemaakt over het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het markeerde het begin van de energietransitie van de haven en het industrieel complex. Zowel de minister als de burgemeester erkennen dat Castelein daarin het voortouw nam, waarbij hij de transitie zag als een kans in plaats van een bedreiging. Hij wist daardoor vele anderen mee te nemen op de weg van een grijze naar een groene haven.

Op dit moment lopen er zo’n 70 projecten om de doelstellingen van -55% CO2-reductie in 2030 en een CO2-neutrale haven in 2050 te halen. Burgemeester Aboutaleb: “Rotterdam wil dé marktplaats voor nieuwe duurzame energie in Noordwest-Europa worden. Dat zorgt voor economische groei en ondersteunt tegelijkertijd de nieuwe, groene manier van leven. Castelein heeft een onomkeerbare beweging in gang gezet, die zowel lokaal, nationaal als internationaal een grote impact heeft.”

Internationale samenwerking

Castelein heeft de digitalisering van het Havenbedrijf en de Rotterdamse haven een stap verder gebracht, waardoor de logistieke keten veel efficiënter is geworden. De minister haalde aan hoe het Havenbedrijf kennis en ervaring ten dienste heeft gesteld van de ontwikkeling van andere havens en industriegebieden wereldwijd. “Castelein wist als geen ander hoe belangrijk internationale samenwerking was en hoe het Havenbedrijf daarin een sleutelrol kon spelen.” Op deze en vele andere manieren heeft het Havenbedrijf onder leiding van Castelein bijgedragen aan een sterkere concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Maatschappelijk betrokken

Naast zijn professionele inzet als CEO van het Havenbedrijf zet Castelein zich ook op vrijwillige basis in voor Rotterdamse organisaties. Zo is hij bestuursvoorzitter van het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam en lid van de Raad van Toezicht van Rotterdam Partners en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Ook is Castelein sinds kort actief voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Over de Orde van Oranje-Nassau

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden. Officier in de Orde van Oranje-Nassau is de vierde graad in de orde. Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis.

Over de Johan van Oldenbarneveltpenning

Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die een grote internationale reputatie hebben opgebouwd. Hun inspanningen zijn (mede) ten goede gekomen aan de Rotterdamse samenleving. Bij de bronzen penning hoort de Van Oldenbarneveltspeld als draagbaar onderdeel van de onderscheiding. De onderscheiding is sinds 2000 pas zeven keer uitgereikt.