Header image
Energietransitie

WPCAP-klimaatprogramma

Havenalliantie bundelt krachten in WPCAP-klimaatprogramma

05 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Toonaangevende havens verspreid over heel de wereld werken gezamenlijk aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot van scheepvaart en havenactiviteiten, en daarmee ook aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De havenautoriteiten in Antwerpen, Barcelona, ​​Gotenburg, Hamburg, Le Havre, Long Beach, Los Angeles, New York & New Jersey, Rotterdam, Valencia, Vancouver en Yokohama hebben zich verbonden in het World Ports Action Climate Program (WPCAP) dat in 2018 in het leven werd geroepen om actief te werken aan de realisatie van het klimaatverdrag van Parijs.

VIJF SPECIFIEKE ASPECTEN

WPCAP concentreert zich op vijf specifieke aspecten. Op elk onderdeel is een WPCAP-werkgroep actief. Door kennis te delen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen en de scheepvaartsector hierbij te betrekken, kunnen de havenorganisaties concrete vooruitgang te kunnen boeken.

WPCAP Infographic

Efficiency

Slimme digitale oplossingen optimaliseren aanloop en afhandeling schepen in havens. Kortere doorlooptijden leidt tot brandstofbesparing en minder uitstoot.

Walstroom

Samenwerking aangesloten havens om invoering walstroom voor zeeschepen te versnellen. Schepen ‘aan de stekker’ met groene stroom reduceert uitstoot en verbetert luchtkwaliteit.

Schonere brandstoffen

Stimulans voor gebruik van koolstofarme en CO2-vrije brandstoffen om uitstoot in de maritieme transportsector drastisch terug te brengen.

Overslagmaterieel

Samenwerking havenbedrijven met terminaloperators voor komst van nieuw, uitstootvrij op- en overslagmaterieel, zoals containerkranen.

Beleid

Samenwerking en uitwisseling op het gebied van onder andere stimuleringsregelingen om emissiereducties in de maritieme industrie te bevorderen.

WPCAP logo

Het WPCAP-programma is vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Werkgroepen zijn het hele jaar door actief. Twee keer per jaar vindt een CEO-meeting plaats waarin voortgang wordt besproken.

Meer informatie is ook te vinden op de website van het World Ports Sustainability Program, met onder andere voortgang van de verschillende werkgroepen.

laatste nieuws

WPCAP deelnemers werkgroepen
WPCAP: platform voor klimaatacties in maritieme sector
Eemhaven Waalhaven Stad Schepen Containers
WPCAP-havens maken serie klimaatafspraken
Containerschepen in de nacht
WPCAP-havennetwerk neemt nieuwe reeks klimaatacties
Allard CAstelein spreekt tijdens Global Climate Action Summit
Havenbedrijven bundelen krachten in internationaal actieprogramma voor klimaat
Verlichte haven met industrie
Havenbedrijf Rotterdam organiseert internationaal klimaatcongres voor havens