Header image

WPCAP-klimaatprogramma

Havenalliantie bundelt krachten in WPCAP-klimaatprogramma

16 juli 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Toonaangevende havens over de hele wereld werken samen om de CO2-uitstoot van scheepvaart en havenactiviteiten terug te brengen en de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

De havenautoriteiten in Antwerpen, Barcelona, Göteborg, Hamburg, Le Havre, Long Beach, Los Angeles, New York & New Jersey, Rotterdam, Valencia, Vancouver en Yokohama hebben in 2018 hun krachten gebundeld in het World Ports Action Climate Program (WPCAP) om bij te dragen aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs en de lat voor duurzaamheidsnormen in havens wereldwijd hoger te leggen.

Bereikte resultaten

In de eerste vijf jaar heeft WPCAP rechtstreeks bijgedragen aan duurzaamheid in de maritieme sector op het gebied van een verbetering van de efficiency, walstroom, nieuwe brandstoffen, schonere laad- en losmiddelen en duurzamer beleid. Het programma heeft onder andere de volgende resultaten bereikt: een uitgebreide internationale beoordeling van verschillende maatregelen op het gebied van efficiency in havens, een nieuw platform voor de uitwisseling van nautische gegevens tussen havens, de snellere invoering van walstroom en de eerste stappen op weg naar de invoering van nieuwe brandstoffen.

DRIE AANDACHTSGEBIEDEN

In mei 2023 kwamen de twaalf havens overeen om het World Ports Climate Action Program uit te breiden met drie aandachtsgebieden: walstroom, nieuwe brandstoffen en groene scheepvaartcorridors.

WPCAP Infographic

Walstroom

Samenwerking en uitwisseling van best practices tussen aangesloten havens om de invoering van walstroom voor zeeschepen in havens over de hele wereld te versnellen om zo de uitstoot terug te brengen en de luchtkwaliteit in havens te verbeteren.

Schonere brandstoffen

Stimulans voor het gebruik van koolstofarme en CO2-vrije brandstoffen om de uitstoot in de maritieme transportsector drastisch terug te brengen.

Groene corridors

WPCAP-havens kunnen een actieve rol spelen bij het ondersteunen van de totstandkoming van ten minste zes groene scheepvaartcorridors om praktijkervaring op te doen en het gebruik van duurzame brandstoffen in de scheepvaartpraktijk te bevorderen.

WPCAP logo

Meer informatie is ook te vinden op de website van het World Ports Sustainability Program.

laatste nieuws

WPCAP deelnemers werkgroepen
WPCAP: platform voor klimaatacties in maritieme sector
Allard CAstelein spreekt tijdens Global Climate Action Summit
Havenbedrijven bundelen krachten in internationaal actieprogramma voor klimaat
Verlichte haven met industrie
Havenbedrijf Rotterdam organiseert internationaal klimaatcongres voor havens