Energietransitie

Havenleiders zetten onverminderd in op Climate Action Program voor groenere scheepvaart

30 mei 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Het World Port Climate Action Program (WPCAP) wordt voortgezet met een nieuwe focus op walstroom, nieuwe brandstoffen en groene scheepvaartcorridors.

Dat hebben de CEO's en leiders van 12 toonaangevende havens afgesproken tijdens een bijeenkomst in Rotterdam ter gelegenheid van de eerste vijf jaar van het programma. WPCAP-leden prezen het programma vanwege haar bijdrage aan de invoering van duurzaamheidsnormen in de scheepvaartindustrie.

Allard Castelein spreekt op de WPCAP

“De wereld is de afgelopen vijf jaar ingrijpend veranderd en klimaat staat vandaag de dag bovenaan de internationale agenda, ook in de scheepvaart”, zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Dit is deels te danken aan programma's als WPCAP en we hebben nog steeds een belangrijke rol te spelen. De industrie heeft nog steeds leiderschap van havens nodig en we moeten nu bewijzen dat we deel uitmaken van de oplossing en momentum blijven creëren voor echte verandering.”

Snellere acceptatie van walstroom

In de afgelopen jaren heeft WPCAP aanzienlijk bijgedragen aan de snellere acceptatie van walstroom in havens, waarmee de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen tijdens het aanleggen van schepen wordt verminderd.

De WPCAP-leden ontwikkelden onder meer best practice-richtlijnen voor de technische, operationele en economische implementatie van walstroom en de Noordwest-Europese havens tekenden een MoU om de invoering van walstroom te versnellen.

Jarl Schoemaker: “We zagen een verschuiving van een situatie waarin havens een paar projecten ontwikkelden naar grootschalige investeringsprogramma's – de WPCAP-havens die hier in Rotterdam aanwezig zijn, plannen meer dan 160 aansluitpunten met een totale investering van meer dan 500 miljoen euro. Maar we zijn er nog niet: diverse wereldhavens lopen op dit gebied nog achter, terwijl uit studies blijkt dat walstroom een enorm positieve impact zal hebben, zowel op korte als op lange termijn.”

De CEO's bespraken de voordelen van walstroom, waaronder verbeterde luchtkwaliteit en een betere werkomgeving voor scheepsbemanningen. Ook wordt gekeken hoe walstroom verder kan worden gestimuleerd, waarbij ook terminals en rederijen een belangrijke rol hebben.

Een recente studie van CE Delft voor de WPCAP-werkgroep laat zien dat walstroom ook op lange termijn deel zal blijven uitmaken van de maritieme brandstofmix, zeker wanneer schepen moeten overschakelen op duurdere, fossielvrije brandstoffen. De werkgroep brengt deze boodschap naar de IMO en blijft pleiten voor wereldwijde implementatie ervan.

Allard Castelein spreekt op de WPCAP

De standaard voor schonere brandstoffen

Het tweede aandachtsgebied voor WPCAP in de komende jaren is het faciliteren van bunkering en gebruik van schonere brandstoffen. De havens hebben samengewerkt met de IAPH Clean Marine Fuels-werkgroep om het Port Readiness Framework te creëren, Dit is een zelfevaluatie- en communicatietool waarmee verschillende belanghebbenden inzicht krijgen in de verschillende niveaus van onderzoek, ontwikkeling en inzet van nieuwe brandstoffen in havens over de hele wereld.

“Het kostte de scheepvaart bijna negen jaar om LNG als scheepsbrandstof te gebruiken – zo lang kunnen we niet wachten op de inzet van ammoniak, methanol, waterstof en andere schone brandstoffen”, zegt Namrata Nadkarni, voorzitter van de werkgroep duurzame scheepsbrandstoffen en oprichter van maritiem adviesbureau Intent Communications.

“Ons Port Readiness Level is een ideale manier voor havens om te beoordelen in hoeverre ze in staat zijn schepen te ontvangen of individuele brandstoffen te bunkeren, dit te communiceren met belanghebbenden en in kaart te brengen wat er nodig is om hun ambities op het gebied van alternatieve brandstof en technologie waar te maken. ”

De tool moet tegen het einde van het jaar gereed zijn voor vrijwillig gebruik door havens.

Groene Corridors spelen een sleutelrol in de transitie

Waar de Port Readiness Levels de norm zullen bepalen voor het bunkeren van nieuwe brandstoffen, worden groene corridor-initiatieven gezien als essentieel om de inzet van brandstoffen in de praktijk te brengen, met name op langere internationale scheepvaartroutes.

"Er is veel gesproken over de noodzaak om over te stappen op nieuwe brandstoffen in de industrie en er zijn meerdere groene corridor-initiatieven aangekondigd om dit aan te pakken", zegt Heather Tomley, Managing Director Planning and Environmental Affairs voor de haven van Long Beach, Californië. “Nu is het tijd om dit in praktijk te brengen en als havens samen te werken om brandstofleveranciers en verladers aan boord te krijgen, zodat we binnen enkele jaren de eerste duurzame schepen op deze internationale routes zien.”

Havens die lid zijn van WPCAP maken al deel uit van vijf groene corridor-initiatieven, verspreid over routes over de hele wereld van Singapore en Shanghai tot LA, Vancouver en Rotterdam. De WPCAP-leden willen hiermee ook op de grootste scheepvaartroutes de inzet duurzame brandstoffen mogelijk maken.

Regionaal leiderschap en samenwerking noodzakelijk

De CEO’s adviseren om in te zetten op regionale coalities om het voortouw te nemen en regelgeving in te voeren die de duurzame ontwikkeling van de industrie mogelijk maakt in een gelijk speelveld. Ook werd de noodzaak van een rechtvaardige transitie benadrukt in de discussie, waarbij werd opgemerkt dat met name het zuidelijk halfrond zou moeten profiteren van de kansen die gepaard gaan met de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en brandstoffen. Samenwerking tussen wereldhavens, IAPH en andere koplopers zal hierin een belangrijke rol spelen.

Over WPCAP

WPCAP is een samenwerkingsverband van toonaangevende internationale havens die best practices uitwisselen en vooroplopen bij het terugdringen van de uitstoot van de scheepvaart. Leden zijn de havens van Antwerpen – Brugge, Barcelona, Göteborg, Hamburg, HAROPA PORT (Le Havre – Rouen – Parijs), Long Beach, Los Angeles, New York/New Jersey, Rotterdam, Valencia, Vancouver en Yokohama.