Energietransitie

36 werkgevers beloven fossielvrij wagenpark in 2025

7 april 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In 2025 moeten de wagenparken van 36 Nederlandse werkgevers – verenigd in de coalitie AndersReizen – volledig fossielvrij zijn. Dat hebben de CEO’s met een ondertekende verklaring beloofd. De bedrijven gaan de komende jaren 23.000 personenauto’s introduceren zonder CO2 uitstoot.

Het initiatief draagt bij aan de doelstelling om in 2030 de helft van de zakelijke CO2 uitstoot te halveren ten opzichte van 2016. De bedrijven gaan de voortgang jaarlijkse rapporteren en delen bovendien hun ‘best practices’.De overkoepelende doelen van Anders Reizen zijn in 2019 opgenomen in het Klimaatakkoord. Met een koploperbeleid van tien effectieve maatregelen zorgt de coalitie voor praktische handvatten voor bedrijven om reductiedoelstelling te behalen.

Met nieuwe ogen kijken

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd wordt met nieuwe ogen gekeken naar het mobiliteitsbeleid. COVID zorgt voor een versnelling van een trend die al langer is ingezet: schoner, minder en flexibeler reizen door werknemers. Directeur van de coalitie Anders Reizen, Hugo Houppermans legt uit: 'Een nieuwevenwicht tussen thuiswerken en kantoorwerken levert nieuwe dilemma’s op voor werkgevers. Nieuwe manieren van samenwerken vraagt om een herdefinitie van de manier van werken en van reizen. Het moment om vervolgstappen te zetten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid is aangebroken.'

Steeds minder drempels

Werkgevers worstelen met de looptijd van hun leasecontracten. 'De looptijd hoeft geen probleem te zijn', stelt Houppermans. 'Je kan als bedrijf kortereleasecontracten afsluiten voor fossiele auto’s zonder meerkosten. Op die manier kan sneller overgestapt worden. De markt van elektrische auto’s ontwikkelt snel.' Niet alleen de leasecontracten vormen soms een drempel; ook de actieradius van elektrische auto’s is onderwerp van gesprek. Houppermans: 'De actieradius is flink verbeterden het aanbod een stuk groter. Bovendien wordt de businesscase interessanter. De operationele kosten van elektrische auto’s kunnen al lager zijn dan de fossiele auto. Mijn advies is om dit snel voor je organisatie in kaart te brengen.'

500.000 werknemers

De leden van Anders Reizen zijn al sinds 2015 bezig met de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. De coalitie telt 70 organisaties met een totale omvang van 500.000 werknemers en nieuwe leden worden welkom geheten. Bij de ondertekenaars van de verklaring ‘fossielvrij wagenpark in 2025’ behoren bedrijven die nu versneld instappen en bedrijven die er al bijna zijn, zoals Royal Haskoning DHV, Eneco, Leaseplan en de Volksbank. De belangrijkste inzichten van de transitie naar een fossielvrij wagenpark, het flexibiliseren en afbouwen van het wagenpark worden binnenkort gebundeld in een kenniswijzer. Deze kenniswijzer wordt samen met Stichting Natuur&Milieu gepubliceerd en zal te vinden zijn via www.andersreizen.nu.

Deelnemende organisaties ‘fossielvrij personenwagenpark in 2025’

ABN AMRO, Accenture, Aegon, Arcadis, Asito, a.s.r., Athora, CGI, de Volksbank, Deloitte, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, KPMG, LeasePlan, Nationale Nederlanden, NS, Philips, PGB Pensioendiensten, PGGM, Pon, ProRail, PwC, Rabobank, Royal Haskoning DHV, Royal Schiphol Group, Shell, Signify, Stedin, ’s-HeerenLoo, ANWB, Sweco, TAUW, TenneT, Thales, Vattenfall en Vodafone-Ziggo.