Campagne gericht op werken in de Rotterdamse haven gestart

28 augustus 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

Vandaag start de campagne voor het nieuwe platform werkeninderotterdamsehaven.nl. Met opvallende stickers op bussen en trams, beelden op schermen verspreid door de stad, een radiospot en een online campagne willen bedrijven uit het Rotterdamse haven- en industriegebied meer mensen enthousiasmeren voor het werken in de haven.

De website komt als antwoord op de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel bij de ruim drieduizend bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Vooral door de energietransitie zijn de komende jaren nog eens duizenden extra werknemers nodig.

Campagnebeeld Werken in de Rotterdamse haven

De campagne richt zich op alle potentiële werknemers, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of opleidingsniveau. Jongeren die aan het begin van hun carrière staan, werkenden buiten de haven die nu niet meteen denken aan een baan in de haven en mensen die momenteel niet aan het werk zijn worden aangesproken. Met als uitgangspunt ‘Iedereen kan werken in de Rotterdamse haven’ wordt de veelzijdigheid aan banen en werkgevers in de haven gepromoot. Het startschot van de campagne is bewust gekozen in de week voorafgaande aan de Wereldhavendagen; het driedaagse publieksevent waarin de Rotterdamse haven volop in de belangstelling staat.

Hoofdsponsor MATCH Career Event

Naast de lanceringscampagne is 'Werken in de Rotterdamse haven' tijdens de Wereldhavendagen ook zichtbaar als hoofdsponsor van het MATCH Career Event op vrijdag 1 september; hét evenement voor studenten en young professionals om kennis op te doen over de Rotterdamse haven en mogelijke, toekomstige werkgevers te ontmoeten.

Het platform

Op werkeninderotterdamsehaven.nl kunnen studenten en werkzoekenden het Rotterdamse haven- en industriegebied op een laagdrempelige manier ontdekken. Met video's, foto's, informatie en de banenwijzer wordt in beeld gebracht wat werken in de Rotterdamse haven vandaag de dag én in de toekomst inhoudt. Het platform is bedoeld om de deelnemende bedrijven meer zichtbaarheid te geven en potentiële kandidaten te inspireren om direct bij de bedrijven te solliciteren.

Samen toekomst maken

De Rotterdamse haven is volop in transitie. Met name door deze transitie, maar ook door toenemende digitalisering en vergrijzing, verdwijnen of veranderen bestaande functies en komen er veel nieuwe banen bij. Dit kan in het Rotterdamse haven- en industriegebied naar schatting 10.000 tot 15.000 nieuwe banen opleveren. Met de slogan ‘Samen toekomst maken’ en de gezamenlijke aanpak willen de bedrijven zo veel mogelijk studenten en werkzoekenden enthousiast maken voor een baan in de haven.

Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE)

Het platform 'Werken in de Rotterdamse haven' is een van de projecten van de Human Capital Coalitie Energietransitie, een samenwerking tussen Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en STC (Scheepvaart en Transport College). Sinds januari 2023 werken zij binnen deze coalitie aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst, om daarmee de energietransitie in het haven- en industriegebied van Rotterdam mogelijk te maken. Naast het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de haven, hebben zij de volgende doelstellingen:

  • Een hoger aantal sollicitanten per vacature in de haven.
  • Een grotere uitstroom in het onderwijs (mbo, hbo en wo) en uitstroom naar de haven.
  • Een hogere investering in leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers.
  • Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit bij bedrijven in de haven.
  • Het versterken van de positie van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt.