Energietransitie

Gezamenlijke aanpak aantrekken personeel voor energietransitie in Rotterdamse haven

17 januari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Op maandag 16 januari 2023 ondertekenden zes partijen een intentieverklaring tot het vormen van de 'Human Capital Coalitie Energietransitie'. Daarmee is een gezamenlijke aanpak gericht op het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel gestart.

Ondertekening HCCE
Foto: Mirjam Lems Fotografie

Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en STC (Scheepvaart en Transport College) werken in deze coalitie samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst, om daarmee de energietransitie in het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam mogelijk te maken. De intentieverklaring werd ondertekend tijdens de jaarlijkse CEO-bijeenkomst van Deltalinqs in het bijzijn van een groot aantal topbestuurders uit de Rotterdamse haven en industrie.

De Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) heeft een duidelijke ambitie: een arbeidsmarkt die zich kenmerkt door flexibiliteit, voldoende gekwalificeerd talent op alle niveaus en aantrekkelijke carrièrekansen.

Stimulans arbeidsmarkt transitie-opgave

Met deze coalitie vormen de partijen hét regionale platform voor transitie-initiatieven, gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent, menskracht en vakmanschap. De HCCE wordt daarmee de voornaamste stimulans voor energietransitie-inspanningen op het gebied van de arbeidsmarkt in het HIC Rotterdam. De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten.

Op dit moment zijn er al meer dan 8.000 vacatures in de Rotterdamse haven en dat aantal zal naar verwachting in de nabije toekomst nog verder stijgen. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt in de haven en industrie, onder meer door de energietransitie. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies en nieuwe functies zullen ontstaan. Dit kan in het gebied naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 nieuwe banen opleveren. Een enorme opgave, die de urgentie van een gezamenlijke aanpak onderstreept.

Doelen

Door samenwerking, onderlinge afstemming en gecoördineerde acties streven de partijen naar het bereiken van de volgende doelen:

  • Vergroten zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven
  • Meer sollicitanten per vacature in de haven
  • Meer uitstroom uit het onderwijs (mbo, hbo en wo) naar de haven
  • Meer investeren in leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers
  • Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de haven bij werkgevers
  • Het bevorderen van de positionering van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt

Projectorganisatie

De verdere uitwerking en uitrol van de HCCE wordt gecoördineerd door een programma-organisatie, die bestaat uit deelnemers van de betrokken partijen. Deze programma-organisatie stuurt aan op het verder uitwerken en uitvoeren van vijf verschillende doorbraakprojecten, behorende bij de bovenstaande doelen.