Energietransitie

Rotterdamse partners: samen arbeidsmarkt meer richten op energietransitie

3 april 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

Onderwijsinstellingen, Deltalinqs, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. Zij willen zo de energietransitie in de Rotterdamse haven op tempo houden.

Na een jaar zijn de eerste resultaten bereikt: een nieuwe studierichting voor de energietransitie, een goed bezocht digitaal platform met banenwijzer en 100 baangaranties voor jongeren uit Rotterdam-Zuid. Tijdens een bijeenkomst in het Maritiem Museum op 3 april hebben wethouders Tim Versnel (Werk & Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en EU-arbeidsmigranten) en Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen), mede namens provincie Zuid-Holland, een subsidie uit het Just Transition Fund uitgereikt voor verschillende arbeidsmarktprojecten.

Een medewerker bekijkt de resultaten van de gescande vrachtwagens op een tablet
Foto: Eric Bakker

De energietransitie, digitalisering en technologische ontwikkeling hebben grote invloed op het werken in de haven; bestaande banen veranderen, er komen nieuwe functies bij en naar bepaalde functies is minder vraag. De drieduizend bedrijven in de haven hebben op dit moment zesduizend openstaande vacatures en veel huidige medewerkers moeten worden om- of bijgeschoold. In de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) werken Rotterdamse partijen daarom samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod, om daarmee de energietransitie in het haven- en industriegebied van Rotterdam mogelijk te maken.

Subsidies toegekend

De HCCE is in januari 2023 begonnen en heeft subsidies ontvangen van het Europese Just Transition Fund en het Nationale Groei Fonds, waardoor in totaal ruim 25 miljoen euro is samengebracht voor de HCCE. Deze middelen worden ingezet voor projecten op vijf verschillende gebieden die de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond versterken en meer mensen aan het werk helpen. De volgende stap is het uitbreiden van de samenwerking door nog meer bedrijven te betrekken en een breder publiek te bereiken.

Projecten op stoom

De projecten richten zich op terreinen waarop de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond versterkt kan worden:

  1. Bekendheid en reputatie van leren en werken in de Rotterdamse Haven. Met een arbeidsmarktcampagne is aandacht gevraagd voor werken en leren in de haven bij jongeren en werkzoekenden. Zij kunnen zich op een digitaal platform met banenwijzer oriënteren op de mogelijkheden van werken in de haven. 200 bedrijven zijn hierbij aangesloten. Daarnaast hebben 40.000 scholieren in de regio via het Port Rangers programma kennisgemaakt met de haven.
  2. Bevorderen van diversiteit en inclusief werkgeverschap. Werkgevers werken samen aan de haven als aantrekkelijke en toegankelijke werkplek voor een brede groep potentiële en huidige medewerkers. Hiervoor is samen met TNO een diversiteitsscan ontwikkeld, wordt een toolbox met praktische handvatten voor werkgevers beschikbaar gesteld en worden verschillende workshops en evenementen georganiseerd.
  3. Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (Energiecampus Rotterdam). Onderwijsinstellingen werken aan praktijkgerichte programma’s en onderzoeksfaciliteiten, gericht op de energietransitie. Tien studenten nemen deel aan de nieuwe studierichting ‘Next Energy Professional’ van de opleiding tot Technicus Duurzame Energie (mbo-niveau 4), een samenwerking van STC (Scheepvaart en Transport College) en Techniek College Rotterdam. Volgend jaar kunnen meer studenten deelnemen.
  4. Praktijkgericht opleiden (bedrijfsscholen). Bedrijven richten bedrijfsscholen in en delen kennis daarover met elkaar. Daarnaast zijn er zogenoemde HavenLeerWerkbanen ontwikkeld en in praktijk gebracht bij SIF, Tennet en Alliander.
  5. Positionering van de Haven op de internationale arbeidsmarkt. Er zijn 135 statushouders bij bedrijven in de haven aan het werk en er wordt gewerkt aan het aantrekken en behouden van talent uit het buitenland.

Partners coalitie

De Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) is een samenwerking tussen Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en het STC (Scheepvaart en Transport College).