Havenbedrijf Rotterdam presenteert jaarverslag 2023

5 maart 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

De titel van het jaarverslag is ‘Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port’. Deze benaming vat de projecten en resultaten van het afgelopen jaar samen en geeft aan waar Havenbedrijf Rotterdam aan werkte en aan blijft werken: een veilig en toekomstbestendig haven- en industriecomplex, gedreven door hernieuwbare energie, circulaire industrie en slimme en ‘groene’ logistieke ketens.

Het jaar 2023 kenmerkte zich door geopolitieke onrust, minder economische groei en haperende wereldhandel.

De financiële resultaten van het Havenbedrijf bleven stabiel. Het was echter ook een jaar van veel belangrijke investeringsbeslissingen en mijlpalen in de transitie naar een duurzame haven. Een haven waar ruim 3.000 bedrijven actief zijn en vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart de hoogste prioriteit heeft. Samen met lokale, nationale en internationale klanten en andere stakeholders investeerde het Havenbedrijf in het creëren van economische en maatschappelijke waarde en een betere leef- en werkomgeving voor mensen in Rotterdam en omgeving. Het jaarverslag schetst de ontwikkelingen op onder meer het gebied van logistiek, energietransitie en digitalisering, maar besteedt ook aandacht aan natuur in de haven en de waardevolle verbinding met de stad Rotterdam.