Jaarverslag geeft overzicht ontwikkelingen haven en Havenbedrijf Rotterdam

10 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?
  • Haven herstelt van de corona-dip in 2020
  • Investeren in de toekomst: energietransitie en digitalisering

De Rotterdamse haven sloeg in 2021 weer net zoveel goederen over als voor de pandemie in 2019. De totale overslag nam met 7,3% toe ten opzichte van 2020. Een uitschieter was het aantal overgeslagen containers dat toenam tot het recordaantal van 15,3 miljoen TEU.

Een stijgende omzet en lagere kosten zorgen voor het Havenbedrijf Rotterdam voor een bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen van € 512,2 miljoen (2020: € 477,5 miljoen). De energietransitie krijgt in de haven steeds meer gestalte. Voor verschillende projecten werd het afgelopen jaar de investeringsbeslissing genomen, voor andere projecten staat die in 2022 gepland. Dit en nog veel meer is te lezen in het jaarverslag met als thema ‘Samen bouwen aan de haven van morgen’.

Walstroom bij Thialf bij Heerema

Wat betreft de veiligheid kende de haven in 2021 geen grote incidenten of ongevallen, zowel bij de scheepvaart, op het land als in de beveiliging van ICT-systemen.

Financieel heeft het Havenbedrijf een goed jaar achter de rug. De opbrengsten stegen 2,6% tot € 772,7 miljoen, terwijl de operationele lasten daalden met 5,5% tot € 260,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) nam 7,3% toe tot € 512,2 miljoen.

Efficiency

Het Havenbedrijf investeert in digitale infrastructuur om logistieke ketens via Rotterdam nog efficiënter en duurzamer te maken. Voorbeelden zijn de digitale planningstools Routescanner en Nextlogic en de in 2021 geïntroduceerde blockchain service Quay Connect. De laatste maakt export naar het Verenigd Koninkrijk efficiënter.

Het realiseren van grote projecten vergt een lange adem. Zes jaar na het sluiten van het klimaatakkoord van Parijs is een reeks grote, impactvolle projecten in de fase van definitieve besluitvorming, zowel bij het Havenbedrijf als bij het bedrijfsleven. De afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de definitieve contracten gesloten met de vier bedrijven die gebruik gaan maken van het CO2-transport en -opslagsysteem Porthos, is een grote walstroominstallatie in het Calandkanaal opgeleverd en is Shell in Pernis gestart met de bouw van een grote biobrandstoffenfabriek. Dit jaar worden investeringsbeslissingen verwacht voor onder andere Porthos, de waterstofleiding door het havengebied HyTransPort, en een eerste grote groene waterstoffabriek op de Maasvlakte.

35% van de Nederlandse CO2-reductie

De projecten die in het kader van de energietransitie nu op stapel staan, zorgen samen voor een CO2-reductie van in totaal 23 miljoen ton. Dat is 35% van de totale Nederlandse CO2-reductiedoelstelling voor 2030. Daarbovenop werkt het Havenbedrijf met verschillende partners aan de import van waterstof voor de industrie in Rotterdam en elders. Import van 1 tot 2 miljoen ton waterstof in 2030 is haalbaar en zorgt voor 10 tot 20 miljoen ton extra CO2-reductie. Om deze projecten te kunnen realiseren is het Havenbedrijf met verschillende overheden in gesprek over een stimulerend, effectief overheidsbeleid, gericht op het creëren van stikstofruimte, het realiseren van infrastructuur voor (nieuwe) energiedragers, het slim inzetten van heffingen, subsidies en verplichtingen voor bedrijven, en vooral tempo.

De titel van het jaarverslag 2021 is ‘Samen bouwen aan de haven van morgen’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam in 2021. Lees het jaarverslag online of download het volledige jaarverslag of de hoogtepunten.