Jaarverslag 2022: Ruimte geven aan transitie

9 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag is het jaarverslag 2022 van Havenbedrijf Rotterdam verschenen. Afgelopen jaar werd de wereld geconfronteerd met de ingrijpende oorlog in Oekraïne. De oorlog en de sancties tegen Rusland leidden tot ongekende verschuivingen in goederenstromen, hoge energieprijzen en daardoor tot een hoog inflatiecijfer en een afzwakkende economie.

Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben het Rotterdamse bedrijfsleven en alle dienstverleners snel en adequaat kunnen inspelen op de veranderingen.

Cover jaarverslag 2022, ruimte geven aan transitie

Het totaal aan in Rotterdam overgeslagen goederen was met 467,4 miljoen ton vrijwel gelijk aan 2021. Financieel heeft het Havenbedrijf ook een goed jaar achter de rug. Het nettoresultaat is met € 247,2 miljoen gelijk gebleven. Het sterke financiële resultaat geeft de mogelijkheid om op een breed front te blijven investeren in de haven en de transitie mogelijk te maken. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar € 257,0 miljoen in de haven, dat is ruim € 30 miljoen meer dan in 2021.

Vanwege de grote veranderingen die er in de haven plaatsvinden is gekozen voor de titel ‘Ruimte geven aan transitie'. De Rotterdamse haven is hard op weg om te veranderen in een duurzaam haven- en industriegebied. Daarbij hanteert Havenbedrijf Rotterdam de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2022.