Header image

Vaarsnelheid

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Wanneer je de haven van Rotterdam aandoet, dien je op twee vaartrajecten rekening te houden met een maximale vaarsnelheid. Voor de binnenvaart geldt op deze trajecten een dynamische maximale snelheid van 13 kilometer per uur.

Door de aanleg van Maasvlakte 2 en de daardoor toenemende goederenstromen hebben het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt die zorgen dat de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied niet verslechtert. De snelheidsbeperking in Rotterdam is één van de maatregelen. Deze maatregel is getroffen in goed overleg met de binnenvaartbranche.

Trajecten in de haven

De snelheidsbeperking geldt alleen voor binnenschepen bestemd voor goederenvervoer en is van kracht op de volgende trajecten:

  • De Nieuwe Maas ter hoogte van Noordereiland. Lengte: 4 km (km-raai 998 tot km-raai 1002)
  • Het Hartelkanaal tussen kruising Hartelkanaal/Oude Maas en Harmsenbrug over een lengte van circa 10 km
Vaarsnelheid Binnenvaart

Snelheid ten opzichte van het water

Op beide trajecten geldt een maximale vaarsnelheid van 13 kilometer per uur ten opzichte van het water. De actuele stroomsnelheid wordt omgerekend naar een toegestane vaarsnelheid ten opzichte van de grond in oostelijke en westelijke richting (op- en afvaart). Ter indicatie staat de voorspelde vaarsnelheid weergegeven in de tabel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De maatregel vervalt bij een windkracht van 6 of hoger op de schaal van Beaufort (of 10,8 m/s), gemeten bij het meetpunt Geulhaven. Voor de actuele stroomsnelheid en windkracht raadpleeg onze pagina actuele waterstanden, stroomsnelheden, wind en zicht. Een positieve stroomsnelheid staat voor een vloedstroom en een negatieve stroomsnelheid staat voor een ebstroom. De bovenstaande informatie is ook op te vragen via de VHF sectorkanalen.

Duur snelheidsbeperking

De uiterste einddatum van de snelheidsbeperking is 1 januari 2025. De maatregel is tijdelijk omdat de luchtkwaliteit op termijn verbetert door het gebruik van schonere technieken. Het is de bedoeling dat normen voor luchtkwaliteit uiteindelijk nergens meer worden overschreden waardoor aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn. Bij een wijziging of beëindiging van de maatregel word je geïnformeerd via de media.

Het besluit is vastgelegd in verkeersbesluiten Nr. 2014/24077 (Nieuwe Maas) en Nr. 2014/24078 (Hartelkanaal). Deze besluiten zijn in de Staatscourant gepubliceerd.