Energietransitie

Gidara Energy AMR zet niet-recyclebaar afval om in geavanceerde biobrandstoffen

20 april 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

GIDARA Energy en het Havenbedrijf Rotterdam kondigen GIDARA's volgende geavanceerde biobrandstoffaciliteit in Nederland aan: Advanced Methanol Rotterdam (AMR). De fabriek zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol.

Advanced Methanol Rotterdam - GIDARA Energy

Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor deze faciliteit een unieke locatie in de haven gereserveerd.

Verwerking van niet-recycleerbaar afval tot hernieuwbare brandstoffen

Vorig jaar kondigde GIDARA Energy Advanced Methanol Amsterdam aan, een ultramoderne faciliteit voor hernieuwbare brandstoffen. Deze dient nu als blauwdruk voor AMR. De twee installaties zullen identiek zijn en gebruik maken van GIDARA's gepatenteerde HTW®-vergassingstechnologie (High-Temperature Winkler), waarmee niet-recyclebaar afval wordt omgezet in hernieuwbare brandstoffen. Deze technologie is commercieel toegepast in vier andere installaties voor de productie van syngas uit afval.

Advanced Methanol Rotterdam zal de uitstoot van broeikasgassen met 350.000 ton kooldioxide-equivalenten (CO2eq) per jaar verminderen en jaarlijks ongeveer 90.000 ton hernieuwbare methanol produceren door de omzetting van 180.000 ton plaatselijk niet-recyclebaar afval dat momenteel wordt verbrand. 

Alle nevenstromen van het conversieproces in de AMR-fabriek zullen worden gebruikt: de CO2 zal worden afgevangen en naar kassen in de regio worden getransporteerd; de reststoffen zullen worden gebruikt voor de cementproductie; andere stromen zoals ammoniak en zouten zullen worden verkocht en gebruikt als grondstof voor andere industrieën en als strooizout, waardoor een circulair concept ontstaat. Voor de fabriek zal volgens planning, wanneer de vergunning is ontvangen, in de eerste helft van 2023 begonnen worden met de gedetailleerde engineering en constructie, en in 2025 met de productie van hernieuwbare methanol. 

Wim van der Zande, CEO GIDARA Energy: 'Om aan de vraag naar schonere brandstoffen te voldoen, is een snelle expansie van GIDARA Energy’s productiefaciliteiten noodzakelijk. Met deze aankondiging laten we zien hoe toegewijd we zijn om de uitdagingen op het gebied van milieu en afval aan te gaan waarmee we allemaal worden geconfronteerd. Aangezien wij ons ontwerp hebben gestandaardiseerd en onze toepassing hebben gemodulariseerd, kunnen wij de faciliteit in Amsterdam rechtstreeks in Rotterdam kopiëren. De locatie, de kwaliteit van de infrastructuur en de toegang tot een breed netwerk van partners waren doorslaggevende factoren bij de beslissing over de locatie van onze tweede vestiging.  De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam maakt het mogelijk om de geïntegreerde productwaardeketen van afval tot brandstof en andere waardevolle bijproducten te ontwikkelen.'

Advanced Methanol Rotterdam

Haven Rotterdam CO2-neutraal in 2050

Het AMR-terrein van 9 ha is strategisch gelegen aan de Torontostraat in het Botlekgebied van de Rotterdamse haven en is verbonden met leveranciers van grondstoffen, opslagterminals en andere bedrijven. De locatie van de fabriek is gekozen vanwege de korte afstand tot deze faciliteiten.

De strategie van het Havenbedrijf Rotterdam is om de bestaande industrieën te faciliteren bij het verminderen van hun CO2-voetafdruk en om nieuwe bedrijven aan te trekken die passen in de ambitie van het Havenbedrijf om in 2050 een CO2-neutraal haven- en industriecomplex te zijn.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'Wij zijn verheugd over het besluit van GIDARA Energy om deze ultramoderne faciliteit voor de productie van duurzame methanol in onze haven op te zetten. De fabriek van Advanced Methanol Rotterdam past zeer goed in onze langetermijnvisie voor de transitie van de industrie in de haven. Deze ontwikkeling toont ook het belang aan van een duidelijk en betrouwbaar overheidsbeleid met betrekking tot de energietransitie. In dit geval zorgt de regelgeving inzake het gebruik van duurzame transportbrandstoffen ervoor dat bedrijven erop vertrouwen dat zij in installaties als deze kunnen investeren.'

Geavanceerde methanol

Geavanceerde methanol is een veelzijdige hernieuwbare transportbrandstof die onder meer kan worden gebruikt in het wegvervoer, de scheepvaart en de luchtvaart, en die deze sectoren helpt hun CO2-uitstoot te verminderen en duurzamer te worden. 

Een van de grotere, beoogde afnemers van de AMR-faciliteit wordt Finco Fuel Group, een wijdvertakt netwerk van ondernemingen, te weten Gulf Bunkering, GoodFuels, Licorne Fuel, Dalergy Group en Gulf Netherlands. Zij zijn gevestigd in Nederland, Duitsland en Zwitserland. FinCo is een belangrijke speler in de levering van diverse low-carbon energiedragers voor de verduurzaming van het transport via de weg en het water.

Bart-Willem ten Cate; Renewables Strategy & Development FinCo Fuel Group: 'Bij FinCo streven we ernaar het aandeel van duurzame, hernieuwbare brandstoffen snel te vergroten door nieuwe en innovatieve producten aan onze portefeuille toe te voegen. De bio-methanol die GIDARA Energy gaat produceren in hun Advanced Methanol Rotterdam-fabriekeit zet afvalstromen om in een hernieuwbare brandstof die wij aan onze klanten kunnen aanbieden ter vervanging van diesel en stookolie in de scheepvaart, zowel voor de zee- als de binnenvaart. Een bijkomend voordeel van bio-methanol is dat het niet alleen de CO2-uitstoot vermindert, maar ook de plaatselijke luchtkwaliteit verbetert.'