Lancering van Joint Study Framework en MoU veilig bunkeren ammoniak

6 april 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

ITOCHU Corporation heeft samen met 16 bedrijven en organisaties het Joint Study Framework (JSF) for Ammonia Bunkering Safety gelanceerd, een kader voor het delen van vraagstukken en kennis inzake veiligheid en richtlijnen voor het bunkeren van ammoniak met het oog op de maatschappelijke implementatie van het gebruik van ammoniak als scheepsbrandstof.

Bunkeren in Rotterdam
Foto: Kees Torn

Deelnemers

De bedrijven en organisaties die zich hebben aangesloten bij dit JSF for Ammonia Bunkering Safety zijn: Brunsbüttel Ports, Duitsland; de marinebrandweer van Marseille, Frankrijk; Fundación Valenciaport, Spanje; Great Port of Marseille, Frankrijk; HAROPA PORT, Frankrijk; Maritime and Port Authority of Singapore; Port Authority of Huelvxa, Spanje; Port Authority of Valencia, Spanje; Port of Algeciras, Spanje; Havenbedrijf Rotterdam; ENEOS Ocean Corporation, Japan; Mabanaft, Duitsland; Mitsui O.S.K. Lines, Japan; Navigator Gas, het VK, Planning and Design Center for Greener Ships (GSC), Japan; en ITOCHU Corporation. Bovendien zullen het Ports and Harbours Bureau van het Japanse Ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme (MLIT) en de Franse Ambassade in Singapore als waarnemers deelnemen, wat laat zien dat er hoge verwachtingen zijn van het gebruik van ammoniak als scheepsbrandstof en dat de belangstelling hierin groot is.

Tweede fase

Dit JSF for Ammonia Bunkering Safety vormt de tweede fase na het bestaande Joint Study Framework dat in 2021 door 34 bedrijven en organisaties, waaronder ITOCHU, werd gelanceerd en is gericht op het delen van vraagstukken en kennis met betrekking tot veiligheidsbeoordeling en bunkeringrichtlijnen voor de levering van ammoniak als brandstof voor maritiem gebruik onder havenautoriteiten, bunkeringgerelateerde spelers en onderzoeksinstellingen. ITOCHU verwacht dat in de toekomst verdere gesprekken over veiligheidsrichtlijnen met de bevoegde autoriteiten van elk land zullen worden gestimuleerd.

Doel

Deze JSF for Ammonia Bunkering Safety zal niet alleen kennis uitwisselen tussen de deelnemers, maar ook samenwerkingsverbanden aangaan met het bestaande Joint Study Framework van 34 bedrijven en organisaties, en zal ook streven naar het delen van standpunten, zienswijzen, deskundigheid en ervaring van tal van relevante ammoniakproducenten, onderzoeksinstellingen en financiële instellingen.

Mijlpalen

Het JSF for Ammonia Bunkering Safety en het Memorandum van Overeenstemming zijn belangrijke mijlpalen voor de maatschappelijke implementatie van het gebruik van ammoniak als scheepsbrandstof op wereldwijde schaal, wat een nieuwe uitdaging vormt voor belanghebbenden in de maritieme sector. Dit is tevens een belangrijke stap in de verdere bevordering en verwezenlijking van het “Integrale Project” van ITOCHU met partnerbedrijven, dat bestaat uit de ontwikkeling van schepen die op ammoniak varen en de totstandbrenging van een wereldwijde toeleveringsketen voor ammoniak.

ITOCHU van haar kant zal de ontwikkeling van duurzame energiesystemen versnellen door middel van deze initiatieven en ervoor zorgen dat zij bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de daarmee samenhangende inspanningen verbetert, wat één van de basisbeleidslijnen vormt die zijn vastgelegd in haar nieuwe beheersplan voor de middellange termijn, aangezien het bedrijf een koolstofarme samenleving nastreeft.