Eerste bunkering wereldwijd van methanol per bunkerschip in Rotterdam door Waterfront Shipping, Vopak, NYK en TankMatch

14 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Samenwerking met de haven van Rotterdam, Vopak, NYK en TankMatch om de eerste barge-to-ship methanol bunkeroperatie ter wereld te lanceren.

Waterfront Shipping, een volledige dochteronderneming van Methanex Corporation (Methanex), toonde gisteren de eenvoud van het bunkeren van methanol per bunkerboot. Dit vond wereldwijd deze week voor het eerst plaats in de haven van Rotterdam.

De Takaroa Sun is het eerste met methanol aangedreven schip dat door een commercieel bunkerschip bevoorraad is. De Takaroa Sun is een door Waterfront Shipping langdurig gecharterd schip in eigendom van NYK Bulkship (Asia) Pte. Ltd., en dochteronderneming van NYK, dat de speciale vermelding Green Ship of the Year ontving.

Deze première voor het bunkeren van methanol vond plaats bij Vopak Terminal Botlek van Royal Vopak, met het door TankMatch geëxploiteerde bunkerschip 'MTS Evidence'. Rotterdam is met circa 30.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen die de haven jaarlijks aandoen, de grootste haven in Europa.

“Waterfront Shipping vaart nu al vijf jaar met door methanol aangedreven schepen, die samen meer dan 100.000 uur hebben gevaren. De methanol voor de door methanol aangedreven schepen wordt gebunkerd via pijpleidingen vanaf de wal nabij de productiefaciliteiten van Methanex”, aldus Paul Hexter, President van Waterfront Shipping. “Methanol kan veilig worden vervoerd, opgeslagen, behandeld en gebunkerd via soortgelijke procedures als van toepassing zijn voor conventionele brandstoffen, mits de juiste veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. De operatie van vandaag, met het bunkeren van methanol, is een nieuwe stap om de scheepvaart te helpen de uitstoot te verminderen.”

De bunkerdemonstratie leverde nieuw bewijs voor methanol als uitstootarme, veilige en eenvoudig te behandelen schone brandstof voor een toekomstbestendige overgang naar een koolstofarme toekomst. Methanol is vloeibaar bij omgevingstemperatuur en mengbaar met water, en zorgt tijdens de verbranding voor een vermindering van de koolstofuitstoot tot 15 procent ten opzichte van traditionele scheepsbrandstof. Het is bovendien compatibel met MARPOL-bijlage VI voor SOx-uitstoot, fijnstof en Tier III NOx-uitstoot.

“De haven van Rotterdam ondersteunt initiatieven om vervuiling en uitstoot van broeikasgassen te verminderen en stimuleert de duurzaamheid van schepen die onze en andere havens aandoen”, vertelt Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam. “Methanol heeft bewezen te kunnen voldoen aan onze uiterst strikte veiligheidsnormen en kan een belangrijke rol spelen in het behalen van onze doelstellingen om de uitstoot te verminderen.”

Methanol bunkeren

“Nu scheepseigenaren zich gaan bezighouden met de energietransitie bieden de terminals van Vopak de mogelijkheden en ervaring om ook te werken met exploitanten van door methanol aangedreven schepen en te voldoen aan hun specifieke vereisten”, vertelt Dick Richelle, Commercial Director van Royal Vopak. “Methanol is wereldwijd beschikbaar en moet op soortgelijke wijze worden opgeslagen als conventionele brandstoffen. Deze operatie heeft bewezen dat het bunkeren van methanol als schone brandstof een veilige en realistische optie is.”

“We horen steeds vaker dat scheepseigenaren meer willen weten over hun mogelijkheden om uitstoot te verminderen”, vertelt Andre Nieman, Chief Executive Officer van TankMatch. “Voor het bunkeren van methanol is een soortgelijk niveau van risico-inventarisatie en veiligheidsbeheer nodig als voor andere, conventionele bunkerbrandstoffen. Dit proces is voor ons eenvoudig uit te voeren.”

Methanex wil zich manifesteren als marktleider in het gebruik van methanol met lagere uitstoot als maritieme brandstof. Waterfront Shipping heeft onlangs nog eens acht door methanol aangedreven schepen besteld, die tussen 2021 en 2023 zullen worden afgeleverd. Met deze laatste bestelling zal circa 60 procent van de vloot van 30 schepen worden aangedreven middels dual-fuel technology met methanol met lagere uitstoot.

Meer informatie over de bunkerdemonstratie met methanol wordt in de komende maanden beschikbaar gesteld aan de maritieme industrie.

Over methanol

Methanol wordt gebruikt in de productie van alledaagse producten, zoals verf, tapijt, weefsels, bouwmaterialen en een breed scala aan producten uit de gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Nu overheden en belanghebbenden wereldwijd zoeken naar manieren om hun afhankelijkheid van conventionele brandstoffen te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, maakt methanol een opmars als aantrekkelijke en economisch haalbare alternatieve brandstof. Inmiddels zijn brandstoffen en aan energie gerelateerde toepassingen verantwoordelijk voor bijna de helft van de vraag naar methanol. Als maritieme brandstof is methanol veilig, kosteneffectief en wereldwijd beschikbaar in bijna 90 van 's werelds 100 grootste havens. Methanol voldoet aan de steeds striktere emissievoorschriften voor de scheepvaartbranche; de uitstoot van zwaveloxide (SOx), stikstofoxide (NOx) en fijnstof wordt hierdoor aanzienlijk verminderd, en wanneer de stof wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, biedt het een weg naar toekomstige emissievoorschriften zonder dat hiervoor voor de scheepseigenaar aanvullende investeringen vereist zijn.

Leer meer over Methanol