Header image

Kademuurbouw Amaliahaven

19 juni 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op Maasvlakte II.

In de Prinses Amaliahaven zijn containerterminals APM Terminals en RWG actief met respectievelijk 1.500 en 1.700 meter kade. De aanleg van nieuwe diepzee- en binnenvaartkades stelt deze bedrijven in staat om de overige terreinen rond deze haven verder te ontwikkelen.

De potentiële extra stroom aan containers die de groei van de terminals kan opbrengen, is zo’n 4 miljoen TEU. Dat is een capaciteitsstijging van ca. 25% ten opzichte van het jaartotaal van 2020 (14,3 miljoen TEU).

Intekening van de nieuwe kademuur

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, het project gegund aan het bouwconsortium van HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2021 gestart en zullen ongeveer 2,5 jaar gaan duren.

Wat wordt er gebouwd?

De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven.

In totaal gaat het om:

  • 1.825 meter diepzeekade met een kerende hoogte van 29 meter
  • 160 meter binnenvaartkade
  • 360 meter aan grondkeringen
  • vrij baggeren van de kades tot een ruime 20 meter onder NAP
  • over een lengte van ongeveer 1,8 kilometer wordt een op palen gefundeerde achterkraanbaan aangelegd, waar de achterste poten van de toekomstige containerkranen over komen te rijden

Met dit project wordt – op 725 meter na – het gehele in 2015 in gebruik genomen havenbekken ingekaderd.

Duurzame bouw

Containerkadebouw vraagt om duurzame, slimme keuzes, zodat we de impact op het milieu zoveel mogelijk beperken. Tijdens de uitvoering van het gehele project staat duurzame bouw centraal.

Door vanuit verschillende disciplines en samen met alle partners naar het project te kijken, zijn diverse oplossingen uitgewerkt om zo tot de meest duurzame en efficiënte werkwijze te komen.

Vibropalen in de Amaliahaven

Voorbeelden van duurzame oplossingen tijdens de bouw:

  • de kades worden uitgerust met een uitgebreid pakket aan sensoren om krachten en eventuele vervormingen te monitoren.
  • op twee locaties worden zogenoemde ECOncrete blokken aangebracht. Deze fungeren als kunstmatige verticale riffen om de biodiversiteit onder water te stimuleren.
  • speciale aandacht wordt gegeven aan het verminderen van emissies tijdens de aanleg. Door het inzetten van materieel op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) en elektrisch bouwmaterieel wordt de schadelijke uitstoot tijdens het werk fors gereduceerd.
  • de hinder voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt door bouwmaterialen grotendeels over het water aan te voeren. Zo wordt er ook voor gezorgd dat de operationele processen van de containerterminals tijdens de uitvoering van het project zo min mogelijk hinder ondervinden.