Header image

Programma verbreding Yangtzekanaal

15 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De komende jaren zullen er steeds meer en steeds grotere containerschepen door het Yangtzekanaal naar de terminals op Maasvlakte 2 varen. Om de huidige schepen meer ruimte te geven, en ook de steeds grotere wordende schepen goed te kunnen laten passeren (uitwisselen), zal het vaarpad (op de bodem) van het Yangtzekanaal de komende jaren over de gehele lengte worden verbreed. Daarmee ontwikkelen we een veilige, toegankelijke en efficiënte haven van de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

Het programma bestaat uit drie deelprojecten:

  • Fase A (2023-2025) - de bouw van 500 meter kade voor sleepboten (inclusief walstroom). De implementatie van fase A maakt tweerichtingsverkeer mogelijk voor schepen tot 18.000 TEU.
  • Fase B (2024-2027) - bouw van 1400 meter kade voor binnenvaartschepen (inclusief walstroom). De uitvoering van fase B maakt tweerichtingsverkeer mogelijk voor schepen tot 24.000 TEU(de bestaande vloot).
  • Fase C (na 2028)- baggerwerkzaamheden om de waterweg te verbreden en te verdiepen. De uitvoering van fase C zal tweerichtingsverkeer mogelijk maken voor twee Future 1-schepen tot 30.000 TEU, met een maximale diepgang van 17,3 meter voor eenrichtingsverkeer met grotere schepen (Het Future 1 schip is nog in ontwikkeling).

Fase A momenteel in uitvoering

Aan de zuidzijde van het Yangtzekanaal realiseren we de sleepbotenkade voor 12 slepers. De nieuwe kade ligt direct bij de entree van de Rotterdamse haven en daarmee dicht bij de grootste containerterminals. Momenteel liggen de sleepboten onder andere in de Scheurhaven, Tennesseehaven en de prinses Margriethaven, maar er is extra capaciteit nodig. De voornaamste sleepdiensten in de Rotterdamse haven zijn Boluda Towage, Svitzer en Fairplay.

Illustratie van de sleepbotenkade (Bos Witteveen)

PLANNING

De bouw van 500 meter sleepbotenkade start in september 2023, de oplevering en ingebruikname staat gepland voor begin 2025.

Afbeelding: Illustratie van de sleepbotenkade (Bron: Witteveen & BOs)

De extra ligplaatsen voor slepers en binnenvaart versterken de multimodale achterlandcapaciteit, met de plaatsen kan de voorspelde groei van schepen opgevangen worden.

Extra oog is er voor duurzaamheid; er wordt gewerkt volgens het principe van een duurzame bouwplaats. Op de bouwplaats wordt CO2-emissie zoveel mogelijk voorkomen onder andere door inzet van elektrisch materieel en bouwstroom. De aannemerscombinatie van Hakker, De Klerk en Van Oord realiseert een reductie van bouwplaatsemissies van meer dan 80% t.o.v. traditionele bouwmethodes.

De projecten zijn uitdagend omdat de werkzaamheden plaatsvinden in bestaand gebied met een werkende terminal en doorgaande scheepvaart.

Programma verbreding Yangtzekanaal

Door de realisatie van de kade en het bijbehorende baggerwerk wordt het uitwisselen van de grotere containerschepen tot 18.000 TEU (tweerichtingsverkeer) ook mogelijk gemaakt.

YANGTZEKANAAL

Het Yangtzekanaal (rechts op de foto) is in 2012 ontstaan toen de voormalige Yangtzehaven werd doorgegraven. Het kanaal verbindt het Beerkanaal met de havenbekkens op Maasvlakte 2 en is de toegang tot de Prinses Amaliahaven, Prinses Arianehaven, Prinses Alexiahaven en Prinses Margriethaven.

Het Yangtzekanaal (rechts op de foto) op Maasvlakte 2. Foto: Aeroview