Header image

Realisatie park opwekking groene energie (waterstofconversiepark)

7 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam werkt in samenwerking met partners aan de komst van een waterstofsysteem. Zo moet het mogelijk worden dat de industrie en het transport de overstap maken van fossiele brandstoffen naar groene energie in de vorm van groene waterstof.

De Rotterdamse haven wil een belangrijke hub worden in de waterstofeconomie; Europe's Hydrogen Hub. Door veel groene waterstof te importeren uit landen waar veel ruimte is om met zon, wind en water energie op te wekken, en door groene waterstof te produceren met windenergie van de eigen Noordzee. Daarvoor worden waterstoffabrieken gebouwd.

Voor fabrieken die hun CO2-uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen willen verminderen, is groene waterstof een uitkomst. Want met duurzame energie zoals wind- en zonne-energie kun je groene waterstof maken zonder CO2-emissies. En bij het gebruik van waterstof komt ook geen CO2-uitstoot vrij.

Wat gaat er gebeuren?

Op de Maasvlakte realiseren we met diverse partners een waterstofconversiepark. Het doel is om op dat park in 2030 voor 2,5 Gigawatt vermogen aan waterstoffabrieken in de haven te hebben staan. Op 24 hectare komen 4 waterstoffabrieken die groene stroom van offshore windparken via elektrolyse omzetten in groene waterstof. Alle plaatsen op het park zijn gereserveerd, onder andere voor Shell, Air Liquide en H2-Fifty. Daarnaast zal TenneT hier een aanlandingspunt voor 'Wind op zee' bouwen. Windmolens op de Noordzee leveren groene energie en dat is nodig voor de productie van groene waterstof.

Wanneer gaat het gebeuren?

  • De weginfrastructuur is in het voorjaar van 2023 volledig gereed gekomen.
  • De bouw van de eerste waterstoffabriek van Shell van 200 MW, de Holland Hydrogen 1, is sinds 2022 in volle gang. Deze is naar alle waarschijnlijkheid 2025 gereed.
  • De bouw van de andere fabrieken start daarna, zodat voor 2030 het volledige park operationeel zal zijn.
De bouw van Holland Hydrogen 1, de waterstoffabriek van Shell, is in volle gang.
De bouw van Holland Hydrogen 1, de waterstoffabriek van Shell, is in volle gang. Foto: Martens Multimedia

Uitdagende infrastructurele puzzel

Door de snelle ontwikkelingen rondom waterstof is er ruimte nodig voor deze waterstoffabrieken, ook wel electrolysers genoemd. Die ruimte heeft het havenbedrijf vrij gemaakt met dit conversiepark. De fabrieken die op korte termijn gepland staan, hebben een vermogen tot circa 250 megawatt. Meerdere partijen hebben de ambitie om rond 2030 de stap te maken naar fabriek met een vermogen van circa 1 Gigawatt. Elke fabriek heeft een flinke hoeveelheid ruimte nodig én moet aangesloten worden op het landelijke waterstofnetwerk, elektriciteit vanuit zee en andere 'nuts'-aansluitingen. Met de aanleg van het conversiepark houdt het Havenbedrijf de regie op het ontwikkelingsproces, ook voor de ontwikkelingen op de lange termijn.

Samen slim bouwen

Het Havenbedrijf probeert het bouwen van een waterstoffabriek zo eenvoudig mogelijk te maken voor deze klanten. Zo ontwerpen wij de lay-out van het waterstofconversiepark, zorgen we dat het bestemmingsplan in orde is, dat de weginfrastructuur er ligt en bepalen we in overleg met de klanten waar welke leiding het beste kan worden aangelegd. Ook werken we samen met partijen als Gasunie, TenneT en Evides om de kosten voor 'nuts-aansluitingen' laag te houden, door aansluitingen te creëren waar alle klanten gebruik van kunnen maken. Tijdens de uitvoering van de verschillende projecten brengen we partijen samen, zodanig dit op een veilige manier plaatsvindt.