Header image

Havenbewegwijzering

Hoe kunnen wij je helpen?

De Havenmeester havenkaart bevat actuele informatie over de haven voor een veilige en vlotte reis door de haven van Rotterdam.

Vanaf de Maasvlakte tot voorbij de Erasmusbrug is het dagelijks een drukte van jewelste. Alleen al zo’n 28.000 zeeschepen en 90.000 binnenvaartschepen moeten jaarlijks hun weg vinden over alle kronkelende waterwegen. Niet alleen voor de schepen, maar voor allerlei partijen in de haven is een up-to-date havenkaart dan ook essentieel voor een effectieve bedrijfsvoering.

We werken ook aan een digitale kaart met de havenbewegwijzering waarop het hele Rotterdamse havengebied, inclusief havennummers en een groot aantal bedrijfsnamen, te vinden zal zijn. Binnenkort vind je deze op onze site.

Havenmeester-havenkaart

De havenkaart werken we dagelijks bij.