Header image

Verbetering logistieke processen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam voegt waarde toe voor zijn ketenpartners door het faciliteren en stimuleren van het uitwisselen van keteninformatie.

De logistieke sector is een enorme databron, maar daarin ligt ook de grootste uitdaging. Elke schakel van de keten heeft zijn eigen stukje data. De grootste voordelen kunnen worden behaald als de hele keten inzichtelijk wordt, maar daarvoor moet data gedeeld worden.

Investeren in data

We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Dit doen we onder andere door te investeren in het verkrijgen van de benodigde data en door samen met partners aan digitale diensten en producten te werken. Voorbeelden van digitale producten en diensten waarin keteninformatie samenkomt staan op de pagina Diensten.

Navigate

Routescanner

In Routescanner kun je de verschillende routes voor container transport van deur-tot-deur bekijken en vergelijken

PortXchange

Kies voor port call optimisation

PortXchange