Header image

Havenonderscheidingen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam kent drie onderscheidingen voor personen of organisaties die zich voor de haven van Rotterdam verdienstelijk hebben gemaakt. Deze worden toegekend bij een jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid. Een directielid van het Havenbedrijf Rotterdam reikt de onderscheidingen uit.

Grootanker van de haven van Rotterdam

GROOTANKER VAN DE HAVEN VAN ROTTERDAM

(Ancora Maior Fortes Roterodamensis)
De hoogste onderscheiding is het Grootanker van de haven van Rotterdam. Deze wordt toegekend aan iemand die een zeer onderscheidende bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de haven. Het Grootanker is een plastiek van de kunstenaar Eric Claus.

Sinds 2006 is het Grootanker 7 keer uitgereikt. De laatste keer was in januari 2020 aan Steven Lak.

Boeganker

Het Boeganker van de haven van Rotterdam wordt toegekend aan personen die in een leidinggevende functie als boegbeeld hebben gediend en vele jaren een vitale bijdrage hebben geleverd aan de Rotterdamse haven. Het Boeganker is een plaquette van de kunstenaar Eric Claus.

Boekanker

Het Boeganker is op 24 mei 2019 voor het laatst toegekend aan Theo van Ravesteyn, oud managing director van MSC Nederland.

SLEEPANKER

Het Sleepanker van de haven van Rotterdam wordt toegekend aan personen die zich lange tijd hebben ingespannen voor de ontwikkeling van de haven en daaraan een zichtbare bijdrage hebben geleverd.

Het Sleepanker is in 2021 voor het laatst toegekend aan Saskia Baas - van Leeuwen, directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond

Sleepanker

Uitgegeven havenonderscheidingen

In de periode vanaf 2006 reikte het Havenbedrijf 17 Sleepankers, 33 Boegankers en 6 Grootankers uit.

Aanvraagprocedure onderscheidingen

Voor het aanvragen van bovenstaande havenonderscheidingen geldt het volgende:

  • Een aanvraag dient vergezeld te gaan met een uitvoerige en duidelijke toelichting, datum van uitreiking en een goed en up-to-date cv van de te decoreren persoon.
  • De datum van aanvraag dient minimaal zes weken voor de datum van uitreiking te liggen.
  • De aanvraag omvat een suggestie voor een onderscheiding, inclusief een eerste motivatie. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt deze suggestie serieus in overweging, maar doet geen toezegging of het daadwerkelijk overgaat tot een uitreiking van een onderscheiding. Onderscheidingen zijn zeer exclusief en worden slechts op beperkte schaal toegekend.