Boeganker voor Theo van Ravesteyn, vertrekkend topman MSC Nederland

24 mei 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Theo van Ravesteyn heeft van het Havenbedrijf Rotterdam het boeganker gekregen. Het boeganker is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die gedurende vele jaren vanuit een leidinggevende positie, als boegbeeld, een vitale bijdrage hebben geleverd aan de Rotterdamse haven.

Vertrekkend CEO Theo van Ravesteyn van MSC Nederland ontvangt de onderscheiding Boeganker van het Havenbedrijf Rotterdam

Theo van Ravesteyn heeft 34 jaar voor MSC gewerkt. Sinds hij managing director van MSC Nederland is geworden, zijn de calls van MSC containerschepen vertienvoudigd. Naast zijn werk voor MSC Nederland was Theo van Ravesteyn jarenlang actief bestuurslid van de Vereniging van Rotterdamse cargadoors, de VRC. Vanuit die functie was hij onder andere verantwoordelijk voor de VRC Cluster grenscontroles.

Hij zette zich ook actief in voor de ontwikkeling van de ‘Container Exchange Route’ waardoor straks containers tussen de terminals efficiënter vervoerd kunnen worden. Ook nam hij deel onder andere aan het sectoroverleg container binnenvaart naar aanleiding van de congestie van twee jaar geleden. Onlangs nog werd de ‘West Brabant Corridor’ opgericht om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading te bundelen. Deze corridor is daarvan het eerste concrete initiatief.

Van Ravesteyn toonde zich altijd zeer betrokken bij de Rotterdamse havengemeenschap. Niet alleen als bestuurder maar ook in minder formele aangelegenheden. Zo was hij één van de stimulatoren achter het cargadoorscafé en van de verladerslunch op de Shiplink beurs.

Theo van Ravesteyn verlaat MSC Nederland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.