Taal (nl)

Privacy verklaring

Tijdens uw bezoek aan PortofRotterdam.com verzamelt Havenbedrijf Rotterdam informatie. We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. Het Havenbedrijf leeft daarbij de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens na.
Lees onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens

Het Havenbedrijf verzamelt de persoonsgegevens die u invult op de invulformulieren op de site en gegevens over click- en surfgedrag. Het Havenbedrijf heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. Het Havenbedrijf slaat uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens op in een relatiebestand. We gebruiken deze gegevens voor de beantwoording van door u aan ons verzonden vragen en de uitvoering van verstrekte opdrachten. Het Havenbedrijf gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de handelingen/transacties (o.a. online formulieren) van bezoekers te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen. Het Havenbedrijf gebruikt deze profielen om het assortiment aan producten en diensten op de site te verbeteren en om u op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale product- en dienstenassortiment van het Havenbedrijf en het Rotterdamse haven- en industrieel complex.
Het Havenbedrijf kan op verzoek van derden binnen het Rotterdamse haven- en industrieel complex havengerelateerde marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de bezoeker, waarbij alleen het Havenbedrijf de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Ontvangen van informatie

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie of wilt u deze informatie liever niet elektronisch ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan het Havenbedrijf met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres en de aanduiding "liever geen informatie" of "liever geen elektronische informatie". Wilt u inzage in de gegevens die wij over u verzamelen of wilt u deze corrigeren of verwijderen? Dan kunt u dat met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan het Havenbedrijf.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking?

Stuur een bericht

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?